Energetický certifikát, čo to je a ako Vám pomôže

Energetický certifikát

Energetický certifikát A0 je od 1.1.2021 realita. Dosiahnuť A0 nie je veľký problém, skôr príležitosť ako platiť menej za spotrebu energie. V článku Vám vysvetlím čo energetický certifikát je, kedy ho potrebujte a s čím Vám môže pomôcť.

Čítanie článku Vám zaberie 5 - 10 minút a dozviete sa:

Čo je to energetický certifikát

Ako vyzerá energetický certifikát

Energetický certifikát a legislatíva

Čo v energetickom certifikáte nájdete

Kedy je energetický certifikát potrebný

Ako vybaviť energetický certifikát

Čo je to energetický certifikát

Energetický certifikát je dokument ktorý hodnotí objekt z hľadiska energetickej hospodárnosti. Sú v ňom zohľadnené presné parametre posudzovaného objektu, preto je na každý objekt iný.

V energetickom certifikáte sa posudzuje obvodový plášť budovy, z čoho je postavený, ako je zateplený. Posudzuje sa vykurovací systém s prípravou teplej vody, ako účinný je zdroj tepla, či je kvalitná regulácia teploty, či sú použité solárne panely a iné. Pre rodinné domy a bytové domy je to všetko.

Pri iných typoch objektov sa posudzuje aj účinnosť osvetlenia a vzduchotechnika s chladením ak sa v budove nachádza.

Hospodárnosť objektu určíte spočítaním jednotlivých miest spotreby. Výsledky sú v kWh/m2 za rok. Na základe toho je určená energetická trieda. Ak ste začali výstavbu po 1.1.2021 je pre Vás potrebná energetická trieda A0.

energeticky-certifikat-trieda

Ako vyzerá energetický certifikát

Energetický certifikát je veľkosti kancelárskej A4. Skladá sa zo základnej 9 stranovej časti a povinnej technickej prílohy ktorá ma približne 11 strán.

Vzhľad základnej časti je presne určený vo vyhláške, vzhľad povinnej technickej prílohy je uvedený vo vyhláške tiež.

Oba nájdete v zbierke zákonov SR. Prílohou certifikátu je energetický štítok ktorý vo veľkých budovách musíte umiestniť vo vestibule na prístupnom mieste.

 

Energetický certifikát a legislatíva

Stavebníci si často myslia, že energetický certifikát je nová vec ktorá existuje niekoľko mesiacov a pritom existuje bezmála 20 rokov. Základný legislatívny rámec bol prijatý európskou smernicou 2002/91/ES v roku 2002.

Slovenská republika ako základný rámec energetickej hospodárnosti od ktorého sa odvíjajú ďalšie predpisy prijala zákon 555/2005 v roku 2005 s účinnosťou od roku 2008.

Prvé energetické certifikáty sa začali reálne vydávať v začiatkom roka 2008.

Niekoľko spoločností vrátane nás v TWG získalo povinné oprávnenia a začali sme spracovávať energetické certifikáty ktoré našim zákazníkom ponúkame dodnes. Postupne boli prijaté tieto vykonávacie vyhlášky a novelizácie 625/2006, 311/2009, 364/2012, 300/2012, 324/2016. Zákony si môžete pozrieť v zbierke zákonov slov-lex.

 

Čo v energetickom certifikáte nájdete

V energetickom certifikáte hneď na úvodnej strane nájdete v akej energetickej triede je objekt zatriedený.

Ukazovatele sú dva.

Celková potreba energie a primárna energia. V zákone je určená kategória primárnej energie ktorú od Vás budú úrady vyžadovať napríklad pri kolaudácii.

Vo vrchnej časti certifikátu je výrazné evidenčné číslo certifikátu.

Každý energetický certifikát ma unikátne číslo. Je overiteľné v systéme inforeg https://www.inforeg.sk/ec/ číslo tam musí byť evidované, inak nie je s certifikátom niečo v poriadku (certifikáty pred rokom 2013 sa v systéme ešte neregistrovali).

Ďalšie strany certifikátu popisujú konštrukcie objektu, vykurovací systém, spôsob prípravy teplej vody a ďalšie informácie.

Tip pre Vás:

Z certifikátu viete určiť aj približné výdavky na energie ktoré môžete od domu očakávať. Na strane dva je rozpis, aká je potreba energie pre jednotlivé miesta spotreby v kWh/m2 x rok.

Plochu zistíte na úvodnej strane pod fotografiou (pozor je to merná plocha ktorá zahŕňa všetky steny, preto je väčšia ako úžitková plocha). Vynásobte potrebu energie s plochou a máte kilowatthodiny elektriny, alebo plynu.

U dodávateľa si zistite cenu za kWh a máte cenu koľko budete platiť za energiu ročne.    

 

Kedy je energetický certifikát potrebný

Energetický certifikát potrebujte pri kolaudácii, pri predaji, prenájme budovy. Taktiež ak prešiel objekt významnou obnovou.

Povinnosť sa týka takmer všetkých objektov.

Výnimka sú kostoly, pamiatky, poľnohospodárske objekty, objekty na dočasné užívanie a objekty menšie ako 50 m2.

To všetko sú povinnosti. Našťastie už existujú aj benefity.

Ak predložíš ku kupovanému bytu energetický certifikát A0 alebo A1, v banke môžeš získať aj stopercentnú zľavu z poplatku za úver. Ten sa obvykle pohybuje vo výške asi 1 % z výšky úveru, niekedy si však banka účtuje fixne stovky eur, alebo v rámci kampane poplatok odpúšťa úplne.

Takto Vám jeden dokument vie ušetriť stovky až tisíce eur na poplatkoch.

Základný dokument ktorý potrebujete pri žiadosti o dotáciu z plánu obnovy je energetický certifikát pôvodného stavu a nového stavu po rekonštrukcii, ktorým zdokladujete plánované úspory.

Od výšky dosiahnutých úspor sa odvíja výška dotácie. Energetický certifikát Vám vypočítame tak aby vyhovoval všetkým požiadavkám.   

 

Ako vybaviť energetický certifikát   

Energetický certifikát musí spracovať autorizovaná osoba ktorá ma potrebné osvedčenia.

Nemôže ho robiť hocikto.

Na internete sú rôzne ponuky. Prekvapivo veľa z nich sú sprostredkovatelia.

Jednoducho Vám zabezpečia certifikát za svoju províziu. Malá provízia ich núti ponúkať Vám rôzne služby navyše ktoré ani nepotrebujete. Oni však tvrdia opak a chcú príplatok.

Preto je praktickejšie objednať energetický certifikát priamo u spracovateľa.

Odbornosť konkrétnej osoby si môžete zistiť na portáli ktorý prevádzkuje komora stavebných inžinierov SKSI. Autorizovaných osôb je približne 300.

Len niekoľko z nich sa však venuje certifikácii naplno, väčšina popri projekcii, preto sú doby spracovania často veľmi dlhé.

My sa venujeme certifikácii naplno. Vypracovávame energetické certifikáty od rodinných domov až po najväčšie nákupné centrá. Obráťte sa na nás radi Vám v tomto smere pomôžeme.  

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články