Aké podklady potrebujem na vypracovanie energetického certifikátu?

K správnemu výpočtu energetického certifikátu sú potrebné tieto podklady:

  • Vyplnený technický dotazník od TWG so základnými informáciami o posudzovanom objekte ( účel certifikátu, základné údaje o stavbe, údaje o konštrukciách domu, vykurovací systém, ohrev teplej vody, vetrací systém s rekuperáciou … )
  • Výkresy z architektúry – pôdorysy a rez objektom – elektronickú verziu výkresov alebo čitateľné fotografie výkresov.
  • Odfotený posudzovaný objekt z každej dostupnej strany, zariadenia v dome, ktoré budú zahrnuté vo výpočte – napr. kotol, tepelné čerpadlo, krb, rekuperáciu, klimatizáciu, solárne a fotovoltické panely.