Graf Kruhy

Plán obnovy rodinných domov

Zabezpečíme vám všetky doklady aby ste dotáciu z plánu obnovy získali jednoducho a bez starostí aj Vy! Kontaktujte nás. Týždenne vieme pomôcť len 10 záujemcom.

Rasťo Tvarog

Plán obnovy rodinných domov je jedinečná príležitosť.
Poradíme vám ako na to.
Konateľ - Ing. Rastislav Tvarog

Plán obnovy rodinných domov v skratke:

Dom na dotáciu musí byť postavený pred rokom 2013.

Plán obnovy rodinných domov je k dispozícii do marca 2026.

Maximálna výška dotácie je 19.000 eur pri dosiahnutí úspory 60% primárnej energie.

Plán obnovy poskytne dotáciu na 30.000 domov na celom území Slovenska.

Žiadateľ musí byť vlastníkom domu počas celého procesu schvaľovania žiadosti o dotáciu.

Minimálna požiadavka je dosiahnutie aspoň 30% úspory primárnej energie.

K získaniu dotácie vám zabezpečíme

Obhliadka objektu so zameraním rozmerov, ako podklad pre energetický certifikát a zjednodušenú dokumentáciu.

Vypracujeme jednoduchú dokumentáciu potrebnú pri ohláške na stavebnom úrade a ako prílohu k žiadosti o dotáciu.

Vyplníme tlačivá k ohláseniu stavebných úprav a tlačivá k žiadosti o potvrdenie veku stavby od obce.

Vypracujeme energetický certifikát alebo posúdenie s vyčíslením maximálnej možnej miery úspor primárnej energie.

Zabezpečíme komplet vyplnenie žiadosti o dotáciu a jej doručenie na Slovenskú agentúru pre životné prostredie.

Spracujeme finálny energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie plánovaných úspor primárnej energie.

Na získanie dotácie cez plán obnovy potrebujete:

 • Ak plánované opatrenia vyžadujú stavebné povolenie, potrebujete projekt a energetické hodnotenie s výpočtom stavu pred a po realizácii s vyčíslením úspor.
 • Plán obnovy podporuje len staršie rodinné domy. Musíte predložiť pôvodnú kolaudáciu domu pred rokom 2013 alebo potvrdenie od obce o veku domu.
 • Energetický certifikát pôvodného stavu musí obsahovať návrh opatrení na úsporu primárnej energie vo výške 30% a viac. Opatrenia z certifikátu musíte zrealizovať.
 • Na získanie financií z plánu obnovy musíte predložiť faktúry a potvrdenia o ich zaplatení, napr. výpis z účtu. Taktiež musíte predložiť všetky bločky.
 • Ak plánované opatrenia nevyžadujú stavebné povolenie, musíte mať energetický certifikát pôvodného stavu s návrhom na dosiahnutie úspor.
 • Súčasťou získania žiadosti o dotácie na obnovu rodinných domov sú fotografie pôvodného stavu a stavu po realizácii. Odfoťte dom aj použité zariadenia.
 • Potrebujete stavebné povolenie alebo ohlásenie s potvrdeným rozsahom prác. Alebo potvrdenie stavebného úradu, že na práce nepožaduje ohlásenie.
 • Od schválenia žiadosti máte 8 až 12 mesiacov na realizáciu obnovy domu. Ukončenie prác, dokladujete v závislosti od postupu kolaudáciou, preberacím protokolom alebo čestným prehlásením.

Zaujímate sa o dotáciu na dom?

Plán obnovy podporí 30.000 rodinných domov. Využite to!

S nami to máte jednoduchšie.

Povieme vám ako postupovať krok za krokom.

Výhody TWG

Poradíme vám aké opatrenia realizovať na dosiahnutie úspory.

Upozorníme vás na detaily a postup s vami preberieme krok za krokom.

Pomáhame zákazníkom aby sa im dotácia na dom podarila získať.

Viac ako 10 rokov skúseností, tisíce posudkov a konzultácií.

Ceník

Energetický certifikát pre dotáciu

od 250 € / s DPH

Objednávka jednotlivých služieb

 • Obhliadka a zameranie objektu pre potreby plánu obnovy
 • Jednoduchá výkresová dokumentácia ako príloha k žiadosti o dotáciu
 • Energetický certifikát s návrhom opatrení na dosiahnutie úspor
 • energetické hodnotenie s vyčíslením navrhovaných úspor
 • Energetické hodnotenie s vyčíslením navrhovaných úspor
 • Tlačivo k žiadosti pre potvrdenie o veku stavby.
 • Vyplnenie žiadosti o dotáciu a jej doručenie na SAŽP
Nezáväzný dopyt

Komplexné zabezpečenie

Individuálna cena

Plán obnovy - dotácia na dom

 • Obhliadka a zameranie objektu pre potreby plánu obnovy
 • Jednoduchá výkresová dokumentácia ako príloha k žiadosti o dotáciu
 • Energetický certifikát s návrhom opatrení na dosiahnutie úspor
 • energetické hodnotenie s vyčíslením navrhovaných úspor
 • Energetické hodnotenie s vyčíslením navrhovaných úspor
 • Tlačivo k žiadosti pre potvrdenie o veku stavby.
 • Vyplnenie žiadosti o dotáciu a jej doručenie na SAŽP
Kontaktujte ma

Dotácia na dom z plánu obnovy podporí

Počas 4 rokov plán obnovy podporí 30.000 rekonštrukcií starších rodinných domov.

Dotáciu na dom môže získať prakticky každý rodinný dom starší ako 10 rokov, ktorý dosiahne aspoň 30% úsporu.

Plán obnovy určuje rozsah dotácie 14 - 19 tisíc Eur. Pri spoluúčasti 40% je to zaujímavá podpora starších domov.

TIP PRE VÁS

Spolu s inými službami od nás je výpočet k žiadosti o dotáciu na dom z plánu obnovy ešte výhodnejší.

Kontaktujte ma alebo

Volajte +421 911 640 055