Ako ovplyvní energetický certifikát plány na obnovu vášho rodinného domu?

Pri plánovaní obnovy rodinného domu je dôležité pochopiť, ako energetický certifikát odráža súčasný stav stavby. Energetický certifikát je vytvorený na základe normalizovaného hodnotenia, čo znamená, že energetická bilancia domu je vyčíslená na základe použitých stavebných materiálov a technického vybavenia, ktoré sú aktuálne v dome inštalované.

Energetický certifikát zohľadňuje vonkajšie a vnútorné prostredie stanovené normami, ktoré sú typické pre bežne užívané objekty v danej lokalite. Tento prístup zaručuje, že hodnotenie je objektívne a zodpovedá skutočnému stavu objektu.

 

Hodnota energetického certifikátu je určená aktuálnym stavom domu. Ak je dom napríklad nezateplený, aj keď máte v pláne ho v budúcnosti zatepliť, certifikát bude odzrkadľovať jeho súčasný stav. Toto je kritické pre majiteľov, ktorí plánujú energetické renovácie, keďže certifikát poskytuje základné informácie o tom, kde je potrebné zameranie na zlepšenia.