Kedy potrebujem mať urobený energetický audit?

V prvom rade je potrebné vedieť dôvod spracovania energetického auditu. Je rozdiel či sa jedná o audit k EU fondom alebo o audit veľkého podniku.

Prípadne či si ho dáva podnik spracovať z nejakého konkrétneho dôvodu vo vzťahu k realizácii úsporných opatrení.

Je potrebné vedieť čo bude predmetom energetického auditu – či sa bude spracovávať audit na jeden objekt (ak má samostatné meranie energie), či sa bude spracovávať audit na celý podnikový areál, prípadne či sa bude spracovávať audit na veľký podnik ktorý ma svoje prevádzky v rôznych mestách.

Smerodajná informácia pre spracovanie sú typy médií využívaných v závode a spotreby týchto médií za uplynulé tri roky. Podľa toho sa dá usudzovať náročnosť a rozsiahlosť výroby.

Keď k tomu doplníte presný názov podniku, kde sa nachádza, a čo je predmetom vašej výroby, dá sa veľmi veľa informácií nájsť na internete.

Podľa vyššie uvedeného oslovením profesionálnej firmy viete získať čo najkorektnejšiu ponuku na spracovanie energetického auditu.