Kto vydáva energetický certifikát?

Energetický certifikát vydáva oprávnená osoba akreditovaná Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Táto osoba musí mať technické vzdelanie, absolvovať špecializované školenie a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Oprávnené osoby sú zverejnené v zozname na webovej stránke ministerstva, kde si môžete overiť ich platnosť. Kontaktovanie oprávnenej osoby je prvým krokom k získaniu certifikátu. Môžete ich vyhľadať podľa regiónu a následne ich kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára na ich webových stránkach. Spoločnosť TWG je jednou z oprávnených spoločností, ktoré poskytujú energetické certifikáty

Energetický certifikát prispieva k zvyšovaniu energetickej efektívnosti a udržateľnosti budov, a preto je dôležité zabezpečiť jeho získanie v spolupráci s kvalifikovanou a oprávnenou osobou.