Rosenie okien a plesne v paneláku

Rosenie okien v paneláku a vznik plesní je pomerne častý problém. Väčšina ľudí sa obracia na správcov domu, nech vyriešia zlé zeteplenie, alebo zatekanie. Častokrát nie je ani jedno ani druhé to čo spôsobuje rosenie okien alebo vznik plesní.

Problém býva spravidla kombinácia viacerých menších nedostatkov, ktoré sa zmenia na naozajstný problém.

Zvyčajne sa to celé začína nedostatočným vetraním. Pokračuje to menej kvalitnými oknami s izolačným 2-sklom a v rámci realizácie zateplenia snahou paneláku o šetrenie financií menšou hrúbkou zateplenia, ktorá je ale ešte v poriadku.

Najčastejšie sa s problémom plesní v paneláku stretávajú rodiny s malým dieťaťom. Vetrať kvôli dieťaťu moc nemôžu, pričom vlhkosť zas v byte kvôli dieťaťu výrazne narastá.

Ak sa to skombinuje s horšími oknami, vzniká rosenie okien na úrovni, že z nich stekajú prúdy vody.

Prípadne ak sa to skombinuje so zateplením na minimálnej dovolenej normovej úrovni v čase zateplenia (zvyčajný stav väčšiny panelákov) a nábytkom v kútoch a rohoch, sú z toho nepríjemne plesnivé kúty až celé steny.

Termovízia pomerne spoľahlivo preukáže, či sú problematické studené povrchy kvôli ktorým vznikajú plesne, alebo nie.

Ak to nie je povrchovou teplotou je treba viac vetrať. Vetranie oknami je v zimných mesiacoch často nemožné, alebo neefektívne.

Vtedy odporúčame vetranie rekuperáciou, napríklad od nemeckého výrobcu Meltem, ktorý má unikátne riešenie na vetranie prakticky akéhokoľvek bytu.