Potrebujem k vyplateniu dotácie na dom bločky a faktúry?

K schváleniu dotácie na dom nepotrebujete bločky ani faktúry. Dokonca aj práce si môžete zrealizovať svojpomocne.

Avšak v dokumentoch, ktoré sú súčasťou znenia výzvy je uvedené, že počas doby udržateľnosti projektu, musí žiadateľ v prípade kontroly strpieť túto finančnú kontrolu.

Teda ju nemôže odmietnuť.

Pričom doba udržateľnosti projektu je po dobu 5 rokov od získania dotácie na dom.

Otázka potom je, čo bude kontrolovať prípadná finančná kontrola? 

 

Preto odporúčame uskladniť všetky dostupné bločky a faktúry za rekonštrukciu.

 

Jedna z ďalších častých otázok je, kedy dostanem peniaze z dotácie na dom?

 

Z nejakého dôvodu si veľa ľudí myslí, že dostane financie hneď ako podá žiadosť. Ale nie je to tak. Najskôr musíte splniť podmienky, ktoré od Vás mechanizmus získanie dotácie vyžaduje.