Zvládnem realizáciu rekuperácie svojpomocne?

Montáž rekuperácie je naozaj jednoduchá. S naším návodom bod po bode, pripravíte dom na montáž a rekuperáciu úspešne zrealizujete.

Dodržaním základných pravidiel sa minimalizuje možnosť chyby. Takže rekuperáciu v rodinnom dome si zvládnete spraviť aj sám. Jediné čo treba zistiť, ako je to so spustením jednotky a jej prípadnou zárukou. Čoraz viac výrobcov dodáva jednotky priamo s káblom na zapojenie do elektriny, a to práve z dôvodu, aby si aj samotný zákazník vedel jednotku spustiť sám, bez toho aby musel angažovať špecialistu a aby nehrozilo poškodenie rekuperačnej jednotky.

Akékoľvek nezodpovedané otázky neváhajte smerovať na našich špecialistov.