Referencie
Ekonomizéry

Ekonomizér je výhodná investícia do zvýšenia účinnosti vašich kotlov. Načo meniť drahé kotly, keď je lepšie doplniť náš kondenzačný ekonomizér. Toto špičkové zariadenie z vášho štandardného starého kotla na zemný plyn spraví moderný kotol s vysokou účinnosťou.