Správne vetranie miestností: čistý vzduch v dome či byte

Rekuperácia

 

Vetranie miestností je v dnešnom modernom svete dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Takmer 90% času trávime v interiéri. Dokážeme popri všetkých povinnostiach, čo musíme denne spraviť, venovať maximálnu pozornosť kvalite vzduchu, ktorý v interiéroch dýchame? Väčšina z nás nie. A to čistý vzduch je kľúčový pre naše zdravie. Poďme sa pozrieť aké sú možnosti správneho vetrania, ktoré zvládne naozaj každý.

Dôsledky nekvalitného vzduchu

Správne vetranie zabezpečuje neustále obnovovanie vzduchu v interiéri a odvádzanie znečistených častíc, pachov a vlhkosti. Nedostatok pravidelného vetrania domu či bytu a cirkulácie vzduchu vedie k hromadeniu znečisťujúcich látok vo vnútri objektu, čo má škodlivý vplyv na kvalitu ovzdušia a na naše zdravie.

Dýchacie ťažkosti, alergické reakcie, dlhodobé zdravotné komplikácie, znížená koncentrácia a produktivita sú len niektoré z problémov spojených s nekvalitným vzduchom v interiéri. 
Dôsledkom nesprávneho vetrania domu vznikajú v miestnostiach plesne a dochádza k roseniu okien, čo môže spôsobiť nielen nepríjemnú kondenzáciu, ale aj poškodenie okenných rámov a iných povrchov.

zdroj: Freepik

 

Techniky správneho vetrania v dome či byte

V snahe dosiahnuť čistý vzduch v byte či dome alebo kdekoľvek inde v interiéri, je dôležité poznať konkrétne techniky vetrania, ktoré môžeme využiť. Tu sú niektoré z nich:

Prirodzené vetranie pomocou okien a dverí

Táto technika je najjednoduchším spôsobom vetrania a využíva prúdenie vzduchu prirodzene vytvorené pri otvorených oknách a dverách. Otvorením okien a dverí vytvárame prístup pre čerstvý vzduch z vonku do interiéru a zároveň odvádzanie znečisteného vzduchu von. Je dôležité zvoliť správne miesta na otváranie okien a dverí, aby sa dosiahol optimálny prúd vzduchu. Konkrétne metódy prirodzeného vetrania:

 • Krížové vetranie: Táto metóda využíva princíp prúdenia vzduchu medzi dvoma otvormi na opačných stranách budovy alebo miestnosti. Vetranie je dosiahnuté vytvorením prievanu, keď sa vonkajší vzduch vtiahne dovnútra cez otvory okien a vytláča sa von cez druhé otvory. Tento proces umožňuje efektívne odvádzanie znečisteného vzduchu a nahradenie ho čerstvým vzduchom.
 • Komínový efekt ( Schodisková šachta ): Rýchlu a účinnú výmenu vzduchu dosiahnete otvorením okien na prízemí a strešných okien na poschodí. Masa vzduchu sa v takomto prípade nasáva oknami na prízemí, berie so sebou teplý vzduch z interiéru a dom opúšťa pomerne veľkou rýchlosťou spomínanými strešnými oknami. Výmena vzduchu je tak rýchla a účinná.

Kontrolované vetranie pomocou zariadení

Kontrolované vetranie pomocou zariadení je moderný prístup k riadeniu prúdenia vzduchu v interiéri pomocou mechanických systémov so SMART aplikáciami. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby poskytovali kontrolovaný prísun čerstvého vzduchu a odvádzali znečistený vzduch mimo interiéru. Oproti prirodzenému vetraniu, ktoré závisí od prírodných podmienok ako vietor alebo teplota, kontrolované vetranie umožňuje presné nastavenie parametrov vetrania podľa potrieb a preferencií užívateľa. Konkrétne metódy kontrolovaného vetrania:

 • Senzory na okná: Táto metóda používa senzory umiestnené na oknách, ktoré monitorujú vonkajšie podmienky ako teplota, vlhkosť a kvalita vzduchu. Na základe týchto údajov sa automaticky regulujú okná, aby umožnili prúdenie čerstvého vzduchu do interiéru a zároveň minimalizovali tepelné straty.
 • Senzory kvality ovzdušia: Tieto senzory monitorujú úroveň škodlivých látok vo vnútornom prostredí, ako sú prchavé organické látky, oxid uhličitý, prach a ďalšie. Na základe týchto údajov sa riadia ventilátory alebo iné vetracie prvky, aby sa zabezpečila optimálna kvalita vzduchu vo vnútri miestnosti.
 • Vetranie s rekuperáciou tepla: Táto metóda používa systémy vetrania s rekuperáciou tepla, ktoré umožňujú obnovu tepla z odvádzaného interiérového vzduchu a jeho prenos do privádzaného čerstvého vzduchu. Tieto systémy sú schopné účinne vetrať miestnosti takmer bez straty tepla, čo je obzvlášť dôležité v chladnejších klimatických podmienkach.

Kombinácia týchto techník a postupov vám umožní dosiahnuť optimálne podmienky vo vnútri vášho domova. Nezabudnite, že voľba správnej techniky vetrania je kľúčom k udržiavaniu čistého a zdravého vnútorného prostredia, čo má výrazný dopad na našu produktivitu a hlavne zdravie.

zdroj: Freepik


Akú zvoliť frekvenciu vetrania

Správna frekvencia vetrania je kľúčovým faktorom k vytvoreniu vhodných podmienok bývania. Je dôležité brať do úvahy typ miestnosti, vonkajšie podmienky a ideálne časovanie pre minimalizáciu hromadenia znečisťujúcich látok a dosiahnutie maximálneho účinku.

Frekvencia prirodzeného vetrania

Vetranie podľa typu miestnosti
Frekvencia prirodzeného vetrania by mala byť prispôsobená individuálnym potrebám a charakteristikám každej miestnosti. Uvádzame minimálnu frekvenciu prirodzeného vetrania pre rôzne typy miestností, ktorá Vám zabezpečí aspoň ako tak dýchateľný vzduch:

Miestnosť

Približná dĺžka vetrania

Kuchyňa

5-10 min. počas varenie / 10-15 min. medzi jedlami

Spálňa

10-15 min. / ráno

Obývacia izba

10-15 min. / 2 krát denne ráno a večer

Kúpeľňa

10-15 min. / po každom sprchovaní

Pracovňa

10-15 min. / raz denne alebo podľa potreby

Je dôležité si uvedomiť, že tieto časové údaje sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od individuálnych potrieb, charakteristík miestností a počtu obyvateľov, ako aj od miestnych klimatických podmienok a sezónnych zmien.

Vetranie podľa vonkajších podmienok
Určenie minimálneho časového rámca prirodzeného vetrania v závislosti od mesiacov môže závisieť od klimatických podmienok a individuálnych preferencií. Uvádzame príklad časového rámca vetrania, ktorý sa môže meniť v závislosti od ročného obdobia:

Mesiac

Približná dĺžka vetrania

Jar (marec-máj)

2 krát denne / 10-15 min. (ráno/večer)

Leto (jún-august)

2 krát denne / 15-20 min.  (ráno/večer)

Jeseň (september-november)

2 krát denne / 10-15 minút  (ráno/večer)

Zima (december-február)


2 krát denne / 10-15 min  (ráno/večer)

Opäť je dôležité si uvedomiť, že tieto časové rámce sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od miestnych klimatických podmienok a individuálnych preferencií. Odporúčané časy vetrania sa môžu meniť aj v závislosti od konkrétnych okolností a potrieb.

Vetranie podľa časového intervalu

Uvádzame príklad časového rámca prirodzeného vetrania v priebehu dňa, ktoré by malo byť prispôsobené individuálnym potrebám:

Časový interval

Približná dĺžka vetrania

Ráno (po prebudení)

10-15 min.

Poludnie (po obede)

10-15 min.

Popoludnie (po návrate z práce)

10-15 min.

Večer (pred spaním)

10-15 min.

Časový rámec je len orientačný a môže sa líšiť v závislosti od individuálnych potrieb, preferencií a životných podmienok. 

Frekvencia kontrolovaného vetrania

Systémy kontrolovaného vetrania majú schopnosť automaticky regulovať vetranie v reálnom čase, čo zabezpečuje optimálnu kvalitu vnútorného prostredia a zároveň minimalizuje straty tepelnej alebo chladivej energie. Všeobecne teda platí, že tieto automatizované systémy sú navrhnuté tak, aby optimalizovali prísun a odvádzanie vzduchu v interiéroch na základe aktuálnych podmienok a požiadaviek.

zdroj: Freepik

 

Praktické tipy ako udržať zdravé vnútorné prostredie

Dodržiavanie hygienických noriem a odporúčaní pre vetranie je kľúčové pre udržanie zdravého vnútorného prostredia. Okrem toho je dôležité prijať opatrenia na minimalizáciu príčin znečistenia vzduchu v domácnostiach, ako je pravidelné čistenie a údržba.

 • Pravidelné vetranie: Vetrajte miestnosti každý deň, ideálne ráno a večer, aby sa minimalizovali znečisťujúce látky a zabezpečil prúd čerstvého vzduchu. Otvorte okná na krátky čas a nechajte vzduch voľne cirkulovať.
 • Použitie existujúcich zariadení: Používanie digestora v kuchyni a odsávača vzduchu v kúpeľni pomáha odstrániť vlhký vzduch, ktorý vzniká pri varení alebo kúpaní.
 • Dôkladné čistenie: Pravidelné vysávanie, utieranie prachu a umývanie povrchov pomáha odstraňovať prach, alergény a ďalšie nečistoty z vnútorného prostredia. Nezabudnite na čistenie podláh, kobercov, nábytku, okien a ďalších povrchov.
 • Údržba klimatizačných jednotiek: Pravidelná údržba a čistenie klimatizačných jednotiek a filtrov pomáha zabraňovať šíreniu baktérií a plesní vo vzduchu. Vymieňajte filtre podľa pokynov výrobcu a čistite klimatizáciu pravidelne.
 • Kontrola vlhkosti: Uistite sa, že vlhkosť vo vnútornom prostredí je na optimálnej úrovni, aby ste zabránili rastu plesní a baktérií. Použite vlhkostné senzory, pohlcovače vlhkosti v prípade potreby.
 • Odstránenie zdrojov znečistenia: Identifikujte a minimalizujte zdroje znečistenia vo vašej domácnosti, ako sú dym z cigariet, výpary z čistiacich prostriedkov, plyny a ďalšie chemikálie.
 • Rastliny v interiéri: Zvážte umiestnenie zelene do interiéru, ktorá môže prírodnou cestou čistiť vzduch a zlepšovať kvalitu ovzdušia v domácnosti.
 • Monitorovanie kvality vzduchu: Zvážte použitie monitorovacieho zariadenia na sledovanie kvality vzduchu vo vašej domácnosti, ktoré vám poskytne informácie o hladinách znečistenia a vlhkosti.
 • Nainštalujte si rekuperačnú jednotku: Rekuperácia Vám zabezpečí non-stop vetranie bez nutnosti vašej neustálej kontroly. Tieto vetracie jednotky navyše dobre fungujú bez ohľadu na klimatické podmienky, teda aj počas zimného obdobia. Do existujúceho objektu je ideálna rekuperačná jednotka Meltem.

Dôkladné dodržiavanie hygienických noriem a používanie vhodných prostriedkov na zlepšenie kvality vzduchu vám pomôžu minimalizovať riziká spojené s nekvalitným vzduchom a zabezpečia pohodlné a bezpečné prostredie pre vás a vašu rodinu. 

Pravidelné vetranie domu či bytu nám umožňuje odvádzať znečistený vzduch a nahradzovať ho čerstvým, čím sa minimalizujú riziká spojené s nekvalitným ovzduším. Správne vetranie v dome či v byte je investíciou do nášho zdravia a komfortu. Je to krok smerujúci k lepšiemu a čistejšiemu prostrediu, v ktorom môžeme žiť a pracovať s väčším pokojom a pohodlím.

Zabezpečíme Vám rekuperáciu na mieru.

Chcem rekuperáciu
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články