Termoolejové kotly

Ekonomizéry

Termoolejové kotly sú vhodné na riešenie potrieb vysokých teplôt pri strojárskej priemyselnej výrobe. Dosahované teploty sa vďaka oleju pohybujú v hodnotách cca 400-500 °C 

Termoolejové kotly s výkonom 200 kW do 10000 kW

Termoolejové kotoly používajú diatermický olej ako výhrevnú kvapalinu. Hlavná charakteristika minerálneho alebo syntetického oleja je vysoký bod varu pri atmosférickom tlaku ( približne 400-500 °C)

Naše termoolejové kotly majú tieto základné charakteristiky

  • Malá tepelná zotrvačnosť vďaka minimálnemu použitiu šamotu.
  • Rýchly nábeh vďaka množstvu diatermického oleja v kotly
  • Termická stabilita vďaka perfektnej konštrukcii hada
  • Trojťahová konštrukcia
  • Prevedenie termolejových kotlov je vertikálne a horizontálne.

termoolejove kotly

V prípade akých koľvek detailov nás neváhajte kontaktovať. Vaše otázky radfi zodpovieme.

Zabezpečíme vám ekonomizér na mieru.

Chcem ekonomizér
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články