Chcem rekuperáciu, s akou svetlou výškou v dome mám uvažovať?

Minimálna svetlá výška v dome je určená projektantom. V súčasnosti je to v obytných priestoroch min. cca 2,55 m.

Pri montáži rekuperačnej jednotky, ak budú rozvody flexibilného potrubia v podhľade potrebujete uvažovať so sadrokartónovou doskou min. 1,25 cm, konštrukcia podhľadu min. 2,5 cm a dutina v podhľade na umiestnenie hadíc minimálne 7,5 – 9 cm podľa typu použitej hadice na rozvod vzduchu. Z toho nám vychádza celkovo 12~15 cm.

Berte do úvahy, že potrubie je tuhé, nedá sa stlačiť. Preto potrebujete mať v sadrokartónovej dutine priestor o niečo väčší ako je vonkajší rozmer potrubia. Potrubie DN 90 má vonkajší rozmer 9 cm a potrubie DN 75 má vonkajší rozmer 7,5 cm.