Musím mať stále zapnutú rekuperáciu?

Rekuperácia je navrhnutá na nepretržitú prevádzku a je odporúčané ju používať neustále. V aktívnej prevádzke je menej pravdepodobné, že sa v nej hromadia nečistoty, muchy a iný hmyz, ktorý by sa mohol usadiť v hlavnom prívodnom potrubí a prilepiť sa na jeho steny. 

Tým sa minimalizuje šírenie zápachu do celej rekuperačnej sústavy, čo by mohlo nastať, ak by sme ju vypli a následne opäť spustili po niekoľkých týždňoch. Rekuperácia je takmer bez údržby. Odporúčame však pravidelne čistiť a meniť filtre, občas vyčistiť sifón na odvod kondenzátu, inak sa upchá a takmer nikdy nemusíte čistiť výmenník ani ventilátory. V podstate to zvládnete sami.