Kto a ako bude určovať parametre, podľa ktorých sa bude stanovovať úspora primárnej energie (min. 30%) pri výzve Obnov dom?

Úspora primárnej energie je hlavný ukazovateľ pri žiadaní o príspevok z výzvy Obnov dom. Kto a ako bude určovať parametre, podľa ktorých sa bude stanovovať úspora primárnej energie (min. 30%) upravuje Vyhláška 364/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V jej zmysle určí výšku úspory primárnej energie energetický certifikátor alebo projektant, evidovaný v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov. Výška dotácie z Plánu obnovy sa určuje podľa aktuálnej Príručky pre žiadateľa, ktorú spravuje Slovenská agentúra životného prostredia.