Ako prebieha termovízia?

Termovízia objektu pozostáva z vonkajšieho merania, vnútorného merania a vyhodnotenia. Ak sa má objekt zhodnotiť komplexne, je vhodné termovíznym meraním zachytiť vonkajší aj vnútorný stav. Keď sa meria len určitý nedostatok na objekte, zvolí sa rozsah merania podľa toho o aký problém sa jedná.

V prípade podozrenia na nedostatočné zateplenie, alebo na poruchy na obvodovom plášti, je ideálne skombinovať vonkajšie aj vnútorné termovízne meranie.

Pri oknách je rozsah merania podobný ako pri obvodovom plášti, ale vnútorné meranie je dôležitejšie.

Lepšie odhalí netesnosti medzi krídlom a rámom, taktiež sa dajú zistiť netesnosti okolo parapetnej dosky. Napríklad také meranie strechy, je z vonku takmer nezrealizovateľné, avšak z interiéru sa dá odmerať kvalitne.

Okrem merania je dôležité aj vyhodnotenie termovízie. Termovízia vyprodukuje pekné farebné snímky, ale bez správneho vyhodnotenia alebo vysvetlenia sa z nich nedozviete, čo je ešte v poriadku a čo už je problematický detail.