Kedy je možné robiť termovíziu?

Termovízne meranie budov je bezkontaktné a nedeštruktívne meranie, ktoré rýchlo a prehľadne určí povrchovú teplotu jednotlivých materiálov. Meranie sa robí ako z interiéru, tak aj z exteriéru. Interiérové meranie je omnoho efektívnejšie, nakoľko nám odpadá vplyv klimatických faktorov, ako je slnko a vietor. Výsledkom každého merania sú termogramy. Termovíziu budov je možné robiť v zimných mesiacoch. 

V objekte sa musí vykurovať. Ideálny rozdiel teplôt medzi interiérom a exteriérom je 20 stupňov. Teda vonku je okolo 0 °C a v interiéri je okolo 20 °C. Môže byť menej aj viac, ale na vyhodnotenie merania je optimum práve rozdiel okolo 20 stupňov. Ak je rozdiel teplôt pri termovízii malý, nie sú viditeľné všetky potenciálne poruchy. Ak je zase príliš veľký, skresľuje to vyhodnotenie meraní, keďže sa ukazujú aj chyby, ktoré vlastne chybami nie sú.