Aká je maximálna dĺžka napojenia jednotky na exteriér?

Maximálna dĺžka potrubia vedúca od rekuperačnej jednotky k exteriéru závisí od typu tejto jednotky. 

S nárastom dĺžky trasy potrubia rastie aj tlaková strata. Každá jednotka má odporúčaný limit pre maximálnu tlakovú stratu, avšak všeobecne platí, že čím väčšia je tlaková strata (čo zvyčajne znamená dlhšia dĺžka potrubia), tým viac produkuje rekuperačná jednotka hluku. Preto je ideálne mať potrubia čo najkratšie. Optimálnym riešením je umiestniť jednotku na vonkajšiu stenu a vytvoriť krátky prepoj medzi ňou a exteriérom.

Odporúčanie: Pre najpresnejšie informácie by ste mali konzultovať technické špecifikácie alebo priamo kontaktovať výrobcu vašej rekuperačnej jednotky, aby ste získali špecifické odporúčania pre váš konkrétny model a použitie. Tieto informácie sú kľúčové pri plánovaní a inštalácii, aby systém fungoval optimálne a bez problémov.