Aké podklady potrebujem k energetickému auditu?

Médiá používané v objekte:

 • spotreba elektrickej energie za 3 roky spätne, v technických jednotkách (kWh) a v eurách (€)
 • spotreba zemného plynu za 3 roky spätne, v technických jednotkách (kWh) a v eurách (€)
 • spotreba tepla (kúpeného alebo vyrobeného za 3 roky spätne v členení na UK a TUV, v technických jednotkách (kWh) a v eurách (€)
 • spotreba pohonných látok, ak je väčšieho rozsahu
 • spotreba iných médií, ak sa využívajú

Prevádzka:

 • počet osôb v budove (závode)
 • prevádzková doba
 • prevádzkové dni
 • ak je v objekte vlastná kuchyňa – počet uvarených jedál
 • ak je v objekte ubytovacia časť – počet ubytovaných osôb

Informácie o objektoch:

 • umiestnenie objektu v teréne na svetové strany
 • pôdorys, súčasný a navrhovaný stav
 • rez, súčasný a navrhovaný stav
 • odfotené skutočné pohľady na objekty/ objekt z jednotlivých strán
 • skladba materiálov: obvodová stena, podlaha, strop
 • zdroje tepla a ich fotografie
 • typ kúrenia, radiátor, veľkoplošné vykurovanie, riadená vzduchotechnika a iné
 • rozvody kúrenia, napríklad: oceľ, meď, plast
 • predpríprava na ďalšie médiá, ktoré sa budú používať (napr. kotol na peletky, panel na výrobu elektrickej energie),
 • všetky elektrospotrebiče v členení (osvetlenie, kúrenie, vybavenie kuchyne, PC, monitory, vybavenie kotolne alebo výmenníkovej stanice, iné zariadenia), kus a výkon spotrebičov
 • typy opatrení, ktoré sa plánujú na zníženie súčasnej spotreby

Ďalšie podrobnosti podľa typu objektov.