Kedy vzniká kondenzát v rozvodoch vzduchu rekuperácie?

Kondenzácia sa vytvára v situáciách, keď dochádza k ochladeniu potrubí, čo sa často stáva, keď prechádzajú cez chladnejšie prostredie. Táto kondenzácia je dôsledkom ochladenia stien potrubia.

Keď vlhký vzduch v potrubí príde do kontaktu s týmito chladnými stenami, dochádza k vyzrážaniu vlhkosti, ktorá sa potom zachytáva v potrubí. Dôležité je mať na pamäti, že potrubia nemusia vždy mať dostatočný sklon na odvod kondenzátu. Môže to viesť k tomu, že sa vyzrážaná vlhkosť v potrubí hromadí dlhšiu dobu až nakoniec vytečie prúdom.

Odporúčanie: Pri montáži rekuperácie nezabudnite dostatočne zatepliť miesta kadiaľ potrubia prechádzajú, hlavne chladnejšími miestami. Rovnako nezabudnite skontrolovať pripojenie potrubia ku rekuperačnej jednotke.