Výhody termovízneho merania od TWG

Výhodou termovízneho merania od TWG je, že je to najjednoduchší a najefektívnejší spôsob ako zistíme kvalitu zhotovenia vášho domu. Odhalíme problematické studené povrchy, kde hrozí zrážanie vzdušnej vlhkosti a vznik plesní.

Termovízne meranie od TWG:

  • Sme kvalitní odborníci.
  • Pracujeme pre tých najlepších.
  • Termovízne meranie spracovávame najväčším slovenským stavebným spoločnostiam.
  • Skontrolujeme a odhalíme stavebné nedostatky objektu pre prípadné reklamácie.
  • Poradenstvo a konzultácie. Máte nezodpovedané otázky alebo neviete, či je termovízia vhodná práve pre vás? Náš špecialista je pre vás k dispozícii.
  • Získate od nás nielen termovízne snímky, ale aj komplexné vysvetlenie k snímkam.
  • Získate sumárnu správu s vyhodnotením merania a navrhovanými opatreniami.