Je možné kombinovať rôzne priemery potrubí? A ploché kanály?

Kombinovanie potrubí je možné. No často nastáva problém, keď chýbajú vhodné spojovacie prvky pre rôzne priemery potrubí alebo sú tieto spojovacie prvky drahé.

Pri kombinovaní potrubí je dôležité mať správne informácie, napríklad ako sa priemer hranatého potrubia vzťahuje k priemeru kruhového potrubia a podobne. Kľúčové je udržiavať nízku tlakovú stratu, aby systém fungoval čo najtichšie a najefektívnejšie.

Získajte od nás odbornú konzultáciu k rekuperačnému systému zdarma. Vďaka prehľadnej ideovej schéme dokáže rekuperáciu zhotoviť aj bežný domáci majster. Predstavu zákazníka usmerníme tak, aby vznikol funkčný a realizovateľný systém rekuperácie