Aký je priebeh energetického auditu pre podnik?

  1. Zber vstupných údajov – informácie o podniku, technológii, spotrebách energie za uplynulé roky, typ prevádzky podniku, zhotovenie fotodokumentácie.
  2. Overenie údajov – identifikácia zariadení v podniku, stav jednotlivých objektov, funkčnosť vykurovacieho, chladiaceho systému a podobne.
  3. Vyhodnotenie informácií – spracovanie zozbieraných informácií a bilancia spotrieb a detailné prepočty.
  4. Návrhy na zlepšenia – energetický audit má za cieľ stanoviť relevantné energetické úspory, ktoré sa podniku vrátia v primeranom čase.
  5. Výsledokenergetický audit má formu písomnej správy, ktorá obsahuje informácie s odporúčaniami pre objednávateľa.