Čo odhalí termovízna kamera?

Termovízia, či už pomocou termovíznych kamier alebo iných termografických senzorov, je schopná odhaľovať a vizualizovať rozloženie teplôt na povrchu rôznych objektov.

Termovízia bežne odhalí nedostatky v zateplení objektov, ako sú napríklad zle vyhotovené spoje fasádnych tepelnoizolačných dosiek alebo zle osadené kotvy zateplenia. Častý problém sú zle osadené okná, zle nastavený prítlak okenných krídel a dverí, cez ktoré následne prefukuje. Odhalí lokálne tepelné mosty, zavzdušnené radiátory, či zlý okruh podlahového kúrenia. Termovíziou sa dajú odhaliť aj rôzne poruchy rozvodov. Všetko toto môže prispieť k energetickým stratám a zvýšeným nákladom na kúrenie a chladenie.