Energetický audit pre eurofondy?

Je veľmi dôležité, aby bol audit spracovaný čo najdôkladnejšie aby sa maximalizovala šanca na úspešné získanie fondov. Energetický audit sa vyžaduje pre podniky, obecné objekty, školy, škôlky a všade tam kde sa plánujú na realizáciu energetických úspor využiť eurofondy.

V energetickom audite sa posúdia objekty z hľadiska tepelnoizolačných vlastností, posúdi sa stav vykurovania, prípravy teplej vody a osvetlenie. Na základe toho sa určí rozsah energetických úspor, vyčísli sa prínos a návratnosť jednotlivých navrhovaných opatrení. Dôležité je, aby boli v energetickom audite dosiahnuté požadované úspory a aby boli uvedené merateľné ukazovatele, ktoré konkrétna výzva vyžaduje.