Energetický audit pre eurofondy

Energetický audit

Energetický audit sa často využíva ako príloha pri žiadosti o eurofondy. Je veľmi dôležité aby bol audit spracovaný čo najdôkladnejšie aby sa maximalizovala šanca na úspešné získanie fondov. 

Kde sa využíva energetický audit

Energetický audit sa vyžaduje pre podniky, obecné objekty, školy, škôlky a všade tam kde sa plánujú na realizáciu energetických úspor využiť eurofondy. 

V energetickom audite sa posúdia objekty z hľadiska tepelnoizolačných vlastností, posúdi sa stav vykurovania, prípravy teplej vody a osvetlenie.

Na základe toho sa určí rozsah energetických úspor, vyčísli sa prínos a návratnosť jednotlivých navrhovaných opatrení.

Vzhľad energetického auditu

Energetický audit nemá presne stanovený vzhľad, preto každý audítor používa svoj vlastný formát. 

Dôležité je aby boli audite dosiahnuté požadované úspory a aby boli uvedené merateľné ukazovatele ktoré konkrétna výzva vyžaduje. Keď je toto splnené je energetický audit po obsahovej stránke v poriadku.

Plánujete celý podnik alebo len jeden objekt rekonštruovať, doplniť energeticky úspornými zariadeniami, či obnoviteľnými zdrojmi? Zvažujete na to využiť podporu z eurofondov?

Potom je správne vypracovaný energetický audit základom úspechu vašej žiadosti.

 

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články