Návod ako v praxi jednoducho ušetriť drahú energiu v podniku

Energetický audit

V tomto článku sa budem venovať trom oblastiam:

- Rozdelenie podnikových prevádzok.
- Ako rozdeliť spotrebu energie a čo je pritom dôležité.
- A návrh opatrení na zníženie spotreby energie v podniku.

Na úvod poviem dobrú správu. Vo väčšine podnikov je možné šetriť energiu aj pomocou beznákladových alebo nízkonákladových opatrení. 

Hneď si povieme ako.

Kto rovno vie, že mu nebudú stačiť základné informácie, tomu odporúčame využiť našu službu analýzy energetických úspor, alebo zhotovenie energetického auditu.

Rozdelenie podnikových prevádzok

Pre možnosti návrhu úspor je najoptimálnejšie delenie nasledovné:

- administratívna prevádzka vo vlastných priestoroch
- výrobná prevádzka vo vlastných priestoroch
- akákoľvek prevádzka v prenajatých priestoroch

Toto delenie je dobré z praktického hľadiska. Vo vlastných priestoroch máte ďaleko väčšie možnosti na realizovanie opatrení ako v prenájme.

Ak identifikujem, že jedným z najoptimálnejších opatrení bude napríklad zateplenie budovy, tak na svojom objekte viem toto opatrenie zrealizovať podstatne jednoduchšie ako v nájme.

Ak som v podnájme, musím jednať s majiteľom objektu, aby namiesto zvyšovania nájmu investoval do zateplenia svojej budovy.

To sa mu pravdepodobne nebude chcieť. 

Z Vášho pohľadu je to dôležitá investícia do budovy aby ste ušetrili energiu napríklad na vykurovanie alebo na svietenie. Ale z jeho pohľadu je to náklad navyše. Drahú energiu Vám koniec koncov dá zaplatiť v nájme.

 

Ak chcete zistiť informácie o budove, najjednoduchšie je pozrieť si energetický certifikát objektu.  Zjednodušene  Vám odpovie na Vaše otázky ohľadom vlastností budovy.

Ak je energetická trieda v lepších hodnotách (A,B), je predpoklad, že objekt je energeticky úsporný. Ak je v horších hodnotách (C,D,E,F,G), treba s objektom niečo spraviť a to je zvyčajne nákladné.

Ak som administratívna prevádzka, musím  si odpovedať na otázku ohľadom dĺžka pracovnej doby. Príchod a odchod zamestnancov, vyťaženosť v kancelárii, teplota vykurovania, kvalita osvetlenia, rôzne drobné spotrebiče a podobne.

Za predpokladu, že som výrobná prevádzka, musím si zodpovedať aj na akých zariadeniach moja výroba funguje. Či sú moderné alebo je ich potrebné modernizovať.

Spravidla staršie zariadenia majú podstatne vyššiu spotrebu energie ako moderné zariadenia. 

Ak mám zariadení veľa, zhodnotím, ktoré sú najpoužívanejšie a zameriam svoje energetické úspory na ne. 

Toto všetko platí za predpokladu identifikácie, že výrobná časť mojej firmy spotrebuje prevažnú väčšinu energie. Ak je to iná časť ponechám výrobnú prevádzku bez zmien.

Prevádzkam v prenájme ostáva podstatne menej možností. 

Preto je potrebné sa zamerať  na zariadenia a dĺžku prevádzkovej doby. Je potrebné vplývať na majiteľa objektu, nech určí prevádzkový predpis s odporúčaniami na šetrenie energie pre všetkých nájomcov. 

Ak je možnosť, je dobré vypýtať si vlastné meradlá energie.

Ako sa pozrieť na spotrebu energie

Jeden dôležitý aspekt na ktorý sa často zabúda je rozdielne počasie v priebehu rokov. 

Nedáva veľký zmysel porovnať napríklad október tohto roku s októbrom minulého roku a tešiť sa z úspor ktoré môžu byť spôsobené iba tým, že tento rok je teplejšie.

Teda svojou činnosťou sme neušetrili vôbec nič.

Pri spotrebe energie je dôležité sa pozerať na dlhšie časové obdobie. Za optimálne riešenie sa považuje priemerná spotreba aspoň za tri uplynulé roky. Toto dlhšie časové obdobie lepšie zohľadňuje teplotné výkyvy. Presne tak sa nastavuje základ výpočtu aj v profesionálnom energetickom audite.

Akonáhle mám priemernú spotrebu za dlhšie časové obdobie, začnem ju rozdeľovať medzi jednotlivé zariadenia.

Každé zariadenie má nejaký príkon. Zistíme počet zariadení a ich prevádzkovú dobu zariadenia. Napríklad koľko hodín a aj dní v roku je v prevádzke nejaký výrobný stroj alebo ako dlho svietia svietidlá. 

Takýmto spôsobom vypočítame spotrebované kilowatthodiny za rok. Pri svietidlách je dobré nezabudnúť na to, že nie všetky svietia súčasne. 

Preto použijeme koeficient súčasnosti napríklad 0,5 ak odhadneme, že v jednom momente svieti maximálne polovica svietidiel. Na základe tohto delenia zistíme, ktoré zariadenia spotrebujú najviac energie. 

Ak sú to svietidlá a sú zastaralé, zvážim výmenu za moderné. Ak mám svietidlá moderné a napriek tomu mi vyjde veľká spotreba, zistím či neostávajú zbytočne zasvietené. 

Ak áno, zjednám nápravu. Inštruovaním zamestnancov, aby zhasínali v čase, keď nie sú v danom priestore alebo inštalujem automatické spínače.

Takto postupujem pri každom spotrebiči, čím docielim prehľadnú tabuľku spotrieb a v podstate jednoduchým spôsobom zistím návrhy opatrení, ktorými zabezpečím úsporu energie.

Aké poznáme opatrenia na úsporu energie

Častokrát sú opatrenia beznákladové. 

Medzi ne patrí napríklad už spomenuté zhasínanie svietidiel keď v priestore nikto nie je. Ďalšie takéto opatrenie je zníženie teploty vykurovania. Môže to byť menej komfortné, ale akceptovateľné. 

Ak je v podniku takzvaná kĺzavá pracovná doba, pokúsim sa docieliť, aby väčšina zamestnancov začínala aj končila v rovnakom čase. 

Potom nemusím prevádzkovať budovu napríklad 12 hodín denne od 6.00 do 18.00 ale napríklad iba 9 pracovných hodín a zvyšné tri hodiny ktoré takto získam, nastavím útlmový režim vykurovania. 

Ak je firma veľká a pracuje v nej veľký počet ľudí, je možné, že sa v objekte nachádza zbytočne veľký počet mikrovlniek, kávovarov, rýchlovarných kanvíc, chladničiek a rôznych iných osobných zariadení. 

Vtedy je optimálne zriadiť centrálne kuchynky a neumožniť osobné zariadenia takéhoto typu vo vlastnej kancelárii.

Medzi nízkonákladové opatrenia patrí najčastejšie výmena svietidiel za moderné, osadenie pohybových snímačov na spínanie svietidiel, inštalácia diaľkovo ovládaný termostatických hlavíc

 

Pri veľkých objektoch môže byť optimálnejšie pripravovať teplú vodu lokálne a nie centrálne. 

Postupne vymeniť klasické počítače za prenosné notebooky. Ak mám lacnejšie vykurovanie formou plynových kotlov, zabránim dokurovaniu priestorov pomocou klimatizácie, ktoré vychádza zvyčajne drahšie.

Vysoko nákladové opatrenia a moderné technológie

Ak je objekt v mojom vlastníctve a z vyhodnotenia spotrieb zistím, že míňam prevažnú časť energie na vykurovanie, zvážim napríklad zateplenie objektu alebo výmenu okien. 

Tieto opatrenia bývajú finančne náročnejšie, ale vzhľadom na vzrastajúcu cenu energie je návratnosť čím ďalej kratšia. 

Navyše v lete znížim prehrievanie objektu a celoročne zlepším pracovný komfort zamestnancov.

Ďalšia z možností je výmena zastaralých kotlov za moderné. Tu však treba zvážiť aké riešenie je optimálne, lebo nie všetky moderné riešenia fungujú správne v starých objektoch.

Čo sa týka moderných technológií v súčasnosti sú veľmi populárne fotovoltické panely a tepelné čerpadlá. Fotovoltické panely sú skvelé riešenie na výrobu energie, avšak za predpokladu, že to čo vyrobíte aj spotrebujete. 

Väčšina prevádzok je 5 dní v týždni. Víkendové dni fotovoltické panely produkujú prebytok energie a tú treba niekde umiestniť. Ak ju chceme uskladniť v batériách, je potrebné finančne náročnejšie riešenie. 

Ďalšia z možností je ohrievať teplú vodu v zásobníkoch za predpokladu, že ju niekto v podniku využije. Posledná možnosť je dodať energiu do siete, ak Vám to distribučná spoločnosť umožní.

Pri tepelných čerpadlách sú prínosy pri starých objektoch “rozpačitejšie”. Technológia je to vynikajúca, avšak funguje na princípe nízkoteplotného vykurovania. 

Ak však máme v objekte vykurovanie pomocou radiátorov, už nefungujeme úplne nízkoteplotne, a teda tepelné čerpadlo stráca svoju účinnosť. 

Následne keď porovnáme cenu plynu a elektriny zistíme, že napriek modernej technológii môžeme za vykurovanie platiť viac. 

Preto pri tejto technológii treba dôkladne zvážiť všetky plusy a mínusy a podľa toho sa rozhodnúť pre konkrétne riešenie.

Zhrnutie na záver

Ako prvé je dôležité uvedomiť si akú mám prevádzku. Od toho sa odvíjajú možnosti opatrení ktoré usporia energiu v mojom podniku. 
Pritom platí, ak je objekt môj, mám oveľa viac možností. 

Aby som si bol istý, že šetrím energiu, musím spriemerovať spotrebu za dlhšie časové obdobie. Ideálne aspoň tri uplynulé roky.

Takto získanú spotrebu energie rozdelím medzi jednotlivé zariadenia. Po tomto delení zistím, ktoré zariadenia spotrebovávajú najviac energie.

Na tieto zariadenia zameriam svoju pozornosť. 

Postupne aplikujem beznákladové opatrenia ako je zhasínanie svietidiel a znižovanie teploty vykurovania. Následne zrealizujem nízkonákladové opatrenia. 

Medzi ktoré patrí modernizácia svietidiel, inštalácia pohybových spínačov, inštalácia diaľkovo riadených termostatických hlavíc a podobne. 

Až keď vyčerpám tieto možnosti poobzerám sa po vysokonákladových opatreniach ako je zateplenie objektu, výmena okien, prípadne výmena kotlov v kotolni.  

Keď som zvážil všetko uvedené, pozriem sa po moderných technológiách ako fotovoltické panely prípadne tepelné čerpadlo. 
Zhodnotím plusy a mínusy konkrétneho riešenia a podľa toho zvolím svoju stratégiu úspor.

Ako vidíte možností je naozaj veľa, držím palce pri zisťovaní a následnom vyhodnocovaní toho, či sa konkrétne opatrenie podarilo viac alebo menej.

V prípade otázok k danej problematike alebo priamo k výpočtu energetických úspor nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám spravíme analýzu alebo energetický audit.

 

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články