Vypracovanie a predloženie žiadosti na Slovenskú agentúru životného prostredia

Žiadateľ vyplní on-line formulár žiadosti zverejnený na web stránke obnovdom.sk. Pri príprave žiadosti postupuje podľa pokynov k vypracovaniu formulára žiadosti, ktoré sú uvedené priamo vo formulári žiadosti. Žiadosť sa vypĺňa výlučne elektronicky. 

Pre predloženie žiadosti z Plánu obnovy je potrebné vyplniť všetky povinné polia formulára žiadosti. Po úspešnom zaevidovaní žiadosti v systéme bude žiadateľovi vygenerovaný PDF dokument žiadosti, ktorý je potrebné listinne podať

V prípade, ak žiadateľ predložil žiadosť, ktorú považuje za nesprávnu alebo z iných dôvodov nemá záujem o pokračovanie v posudzovaní žiadosti, môže ju vziať späť kedykoľvek do zaslania oznámenia o splnení/nesplnení poskytnutí prostriedkov z mechanizmu. 

Žiadateľ doručí späťvzatie žiadosti Slovenskej agentúre životného prostredia buď elektronicky, prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne ako v prípade predloženia samotnej žiadosti na adresu vykonávateľa.