Budúcnosť systému rekuperácie v novostavbách

Rekuperácia

Čítanie za menej ako 8 minút.

 

V budúcnosti sa očakáva, že systém rekuperácie v obytných budovách bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti energetickej efektívnosti a udržateľnosti

Systémy rekuperácie tepla sú navrhnuté tak, aby zachytávali a využívali odpadové teplo generované v budove, napríklad z vetrania, spotrebičov alebo iných zdrojov a recyklovali ho na účely ohrevu privádzaného čerstvého vzduchu. 

Sme špecialisti na rekuperáciu a vieme spoločne nájsť energeticky úsporne riešenia pre Váš objekt. Vypočítali sme už viac ako 10 000 energetických certifikátov. Vo veľa prípadoch je úsporné opatrenie práve inštalovaná rekuperácia.

 

Tu sú niektoré potenciálne vývojové trendy, ktoré môžu ovplyvňovať budúcnosť systémov rekuperácie v novostavbách:

Modernejšie technológie

Budúce systémy rekuperácie budú obsahovať modernejšie technológie na zvýšenie účinnosti vetracieho výkonu.

Budú zahŕňať integráciu inteligentných ovládacích prvkov a snímačov na optimalizáciu procesu rekuperácie, ako aj použitie efektívnejších výmenníkov tepla a materiálov.

Decentralizované systémy

Mnohé systémy rekuperácie v novostavbách sú centralizované a slúžia viacerým jednotkám alebo celej budove.

Budúce trendy však naznačujú posun smerom k decentralizovaným systémom, kde každá jednotka alebo obydlie má vlastnú individuálnu jednotku rekuperácie tepla. 

Decentralizácia ponúka väčšiu flexibilitu, kontrolu a úsporu energie, pretože rekuperáciu tepla je možné prispôsobiť špecifickým potrebám a spôsobom využitia konkrétneho užívateľa.

Integrácia s obnoviteľnými zdrojmi energie

Systémy rekuperácie budú viac integrované s obnoviteľnými zdrojmi energie, aby sa ďalej zvýšila energetická efektívnosť a udržateľnosť. 

Napríklad prebytočné teplo generované solárnymi panelmi alebo geotermálnymi systémami možno zachytiť a využiť prostredníctvom systémov rekuperácie tepla, čím sa zníži závislosť od tradičných zdrojov vykurovania a zníži sa celková spotreba energie.

Zlepšená kvalita vzduchu

Systémy rekuperácie obsahujú ventilačné systémy, ktoré zaisťujú stály prísun čerstvého vzduchu a zároveň zachytávajú teplo z odpadového vzduchu. 

Očakáva sa, že tieto systémy budú obsahovať pokročilé technológie filtrácie a čistenia vzduchu, čo vedie k zlepšeniu kvality vnútorného vzduchu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Energetický manažment a automatizácia

Ako sa inteligentné domy a automatizácia stávajú čoraz rozšírenejšími, systémy rekuperácie tepla budú pravdepodobne integrované do širších systémov energetického manažmentu

Táto integrácia umožní inteligentné riadenie, monitorovanie a optimalizáciu procesov rekuperácie tepla, maximalizovať úspory energie a pohodlie obyvateľov.

Politika a stimuly

Vlády a regulačné orgány sa čoraz viac zameriavajú na podporu energeticky efektívnych budov

V budúcnosti môžu prísnejšie stavebné predpisy nariadiť začlenenie systémov rekuperácie tepla do nových obytných budov aj na Slovensku

Finančné stimuly a dotácie tak podnietia majiteľov domov, aby vybavili existujúce budovy systémami rekuperácie tepla. 

 

Celkovo sa očakáva, že budúcnosť systémov rekuperácie v novostavbách bude charakterizovaná pokročilými technológiami, decentralizovanými systémami, integráciou s obnoviteľnými zdrojmi, zlepšenou kvalitou vzduchu, automatizáciou energetického manažmentu a podpornými politikami. 

Tieto kroky znížia spotrebu energie, znížia emisie uhlíka a vytvoria udržateľnejšie a pohodlnejšie životné priestory.

Analýza trhu vetracích systémov s rekuperáciou tepla 

Rezidenčný vetrací systém s rekuperáciou tepla (HRVS) je mechanický ventilačný systém, ktorý poskytuje čerstvý vzduch do obytnej budovy a zároveň rekuperuje a opätovne využíva teplo z odpadového vzduchu. 

Pomáha udržiavať kvalitu vnútorného vzduchu a znižuje spotrebu energie tým, že minimalizuje potrebu dodatočného vykurovania alebo chladenia.

Na základe analýzy trhu sa očakáva, že trh s vetracími systémami s rekuperáciou tepla pre bytové jednotky bude v prognózovanom období svedkom výrazného rastu. 

Rast trhu možno pripísať rôznym faktorom: 

  • zvyšovanie povedomia o znečistení vnútorného ovzdušia
  • rastúce náklady na energiu
  • vládne nariadenia pre energeticky efektívne budovy
  • ekologické a udržateľné stavebné postupy 
  • technologickým pokrokom, ako je napríklad integrácia inteligentných ovládacích prvkov a senzorov do vetracích systémov s rekuperáciou tepla

Očakáva sa, že tieto pokroky budú ďalej zvyšovať záujem ľudí o tieto systémy.

Pandémia COVID-19 zvýšila dôležitosť kvality vnútorného vzduchu a potrebu správnych vetracích systémov s rekuperáciou. 

Vďaka systémom vetrania s rekuperáciou tepla sa aj v značne využívaných priestoroch ako sú čakárne, školské triedy a pracoviská, dá dosiahnuť zlepšenie kvality vzduchu v interiéri a zníženie rizika prenosu vírusov vzduchom.

Budúce vyhliadky na trhu so systémom vetrania s rekuperáciou tepla v obytných priestoroch vyzerajú sľubne, s pokrokom v technológii a rastúcim dopytom po praktikách udržateľného bývania, ktoré poháňajú expanziu trhu.

Neváhajte kontaktovať našich špecialistov, ktorí Vám s rekuperáciou veľmi radi pomôžu. 

Príďte sa pozrieť na rekuperačnú jednotku priamo na našu predajňu v Žiline.
 

Zabezpečíme Vám rekuperáciu na mieru.

Chcem rekuperáciu
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články