Budúcnosť veterných elektrární

Energetický audit

Čítanie za menej ako 10 minút.

Ste zástancom zelenej energie? Ste na správnom mieste. 

V snahe prispieť k udržateľnej energetickej budúcnosti sa obnoviteľné zdroje energie dostali do popredia globálnej diskusie o environmentálnom a hospodárskom trvalo udržateľnom rozvoji.

Medzi týmito zdrojmi zohrávajú veterné elektrárne významnú úlohu. 

Pokrok a inovácie nás vedú do éry, kde energia získaná z vetra môže mať výrazný a hlavne pozitívny vplyv na životné prostredie aj našu energetickú nezávislosť.

Plánujete žiadať o podporu z EÚ fondov? Potrebujete vyčísliť koľko emisií a energie váš projekt ušetrí a ako efektívne sa Vám investované peniaze vrátia? 

Energetickým auditom zhodnotíme Váš súčasný stav objektu a vyhodnotíme jeho energetickú náročnosť.

 

Veterná elektráreň a zelená energia

Základným princípom, na ktorom fungujú, je využívanie prírodného fenoménu - vetra, na generovanie elektrickej energie. To umožňuje konverziu kinetickej energie vetra na elektrickú energiu prostredníctvom vrtúľ umiestnených na vysokých stožiaroch.

Zelenej energii, ktorej zdrojom sú práve obnoviteľné zdroje ako veterné elektrárne, sa v súčasnom energetickom kontexte pripisuje neoceniteľná hodnota. 

Konvenčné metódy ťažby fosílnych palív vedú k vážnym environmentálnym problémom, ako sú emisie skleníkových plynov a degradácia prírodných ekosystémov.

Našou zodpovednosťou je hľadať a implementovať alternatívy, ktoré by minimalizovali tieto negatívne dopady

Zelená energia poskytuje presne takúto alternatívu - trvalo udržateľný zdroj, ktorý prispieva k ochrane životného prostredia a budovaniu udržateľnej budúcnosti.

Aké typy vrtúľ rozlišujeme?

Vývoj technológie veterných elektrární prináša množstvo inovácií aj v oblasti ich srdca - vrtúľ. Dve hlavné kategórie vrtúľ, ktoré dominujú v tomto odvetví, sú axiálne vrtule a klasické listové vrtule. 

Axiálne vrtule 

Sú navrhnuté tak, aby boli usporiadané v rovine kolmej na smer vetra. Tento typ vrtúľ je často spojený s veternými elektrárňami na väčších výškových stožiaroch.

Ich hlavným cieľom je zachytiť čo najviac energie z vetra pri relatívne nízkych rýchlostiach vetra.  Výhodné sú hlavne v oblastiach so striedavým a miernejším vetrom. 

Tento typ vrtúľ je často používaný na väčších veterných farmách, ktoré majú prístup k otvoreným priestorom s relatívne konzistentným vetrom. Príkladom môže byť veterný park v Holandsku, kde je viacero veterných elektrární s axiálnymi vrtuľami.

Klasické listové vrtule

Nazývané tiež horizontálne osi vrtúľ. Sú najčastejším typom vrtúľ v menších domácich alebo komerčných veterných elektrárňach

Listové vrtule sú umiestnené na vodorovnej osi a pracujú v smeroch, kam sú otočené. Ich charakteristika je, že môžu pracovať pri vyšších rýchlostiach vetra a majú väčšiu schopnosť prispôsobiť sa meniacim veterným podmienkam

Vhodné sú pre rôzne geografické oblasti s rôznorodým vetrom, vrátane miest s nárazovitými veternými podmienkami. Napríklad vo vnútrozemských častiach USA.

Veľkosť vrtúľ a ich výkon

Optimalizácia veľkosti vrtule závisí od konkrétnych veterných podmienok daného regiónu. V oblastiach so slabým a nestálym vetrom môžu mať menšie vrtule výhodu, pretože môžu začať generovať energiu pri nižších rýchlostiach vetra

V oblastiach so silným a konzistentným vetrom však môže byť efektívnejšie investovať do väčších vrtúľ, ktoré budú viac využívať dostupnú energiu.

Správna voľba veľkosti vrtule je teda kritickým faktorom pri návrhu veterných elektrární

 

Geografické umiestnenie 

Správne geografické a aj technické umiestnenie veterných elektrární je kľúčovým faktorom pre ich efektívnosť a výkonnosť. Rôzne regióny sveta majú rôzne veterné podmienky, ktoré treba analyzovať a brať do úvahy pri plánovaní a implementácii veterných elektrární.

Pobrežné oblasti majú často prístup ku konzistentným morským vetrom, čo môže byť ideálne pre väčšie vrtule

Vysoké hory a údolia môžu spôsobovať turbulencie a náhle zmeny rýchlosti vetra, čo môže ovplyvniť efektívnosť elektrárne. Tieto faktory je potrebné zohľadniť pri umiestňovaní veterných elektrární, aby sa dosiahol optimálny výkon a minimalizovali potenciálne problémy.

Na západe Slovenska a v Rakúskuveterné podmienky dobré. Blízke hory a pohoria vytvárajú vhodné kanály pre prúdenie vetra, čo vedie k výhodným veterným podmienkam. 

V týchto oblastiach môže byť vhodné využiť väčšie vrtule, ktoré dokážu zabezpečiť výkonnú produkciu energie z relatívne konzistentných veterných zdrojov. 

Budúcnosť veterných elektrární 

Vývoj technológie vo veternom energetickom sektore otvára cestu k novým možnostiam a perspektívam pre budúcnosť. 

Veterné elektrárne sa stávajú čoraz dôležitejším a atraktívnejším zdrojom energie v rámci globálneho úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov a dosiahnutie udržateľnej energetiky.

Budúcnosť veterných elektrární je v ich integrácii s ďalšími obnoviteľnými zdrojmi energie. Integrovať sa môžu so solárnymi elektrárňami, vodnými elektrárňami alebo inými technológiami, čím vytvárajú inteligentné energetické siete s vyššou flexibilitou.

Potenciál na generovanie čistej energie je obrovský, a to nielen pre národné energetické mixy, ale aj pre globálnu snahu znižovať emisie a otepľovanie planéty.

Potrebujete poradiť ako nato?

Naši energetickí špecialisti z TWG Vám vedia navrhnúť riešenia na mieru na základe u vás vykonaného energetického auditu. 
 

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články