Plán obnovy 4. výzva: Nestíhate mať výpočet certifikátu do 90 dní?

Plán obnovy

Slovenská agentúra životného prostredia uverejnila na oficiálnej stránke obnovdom.sk video, kde Vám ponúka spôsob ako si predĺžiť lehotu na doloženie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia.

V úvode však zdôrazňuje, že verejnosť bola informovaná dostatočne vopred. 

Mesiac pred registráciou uverejnila podmienky, ktoré je nutné dodržať v rámci 4. výzvy.

Patríte k tým, ktorí si výpočet energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia nestihli zazmluvniť v požadovanom 90 dňovom termíne?

Potom je tu možnosť, ktorú uverejnila agentúra na svojej stránke, pred koncom 90 dňovej lehoty doručiť nekompletnú žiadosť, nakoľko nebude obsahovať energetický výpočet.

Agentúra následne pristúpi k vyhodnoteniu žiadostí a v závislosti od počtu registrovaných záujemcov jej to môže trvať niekoľko týždňov. 

Následne pošle výzvu na doplnenie chýbajúcich dokumentov prostredníctvom pošty, kedy máte 18 dní na vyzdvihnutie zásielky

Od vyzdvihnutia zásielky Vám bude plynúť lehota 15 dní, aby ste žiadosť doplnili o chýbajúce dokumenty, aby bola žiadosť kompletná.

Takto máte niekoľko týždňov naviac na dodatočné doručenie energetického certifikátu.

 

Odporúčame Vám pozrieť uverejnené informatívne video z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia od minúty 2:34 , kde si môžete tieto informácie vypočuť.

V čase písania článku bolo toto video uverejnené na oficiálnej stránke obnovdom.sk (pre aktuálnosť odporúčame pozrieť video priamo tam, ak medzičasom zmenili nejaké informácie v ňom)

V závere videa je kladený dôraz, aby ste mali vopred zazmluvnené osoby, ktoré Vám urobia požadovaný výpočet. 

V opačnom prípade Vám bude žiadosť agentúrou zamietnutá kvôli nedodržaniu podmienok.
 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články