Plán obnovy: Je dotácia 19 000 eur reálna?

Plán obnovy

Čítanie za menej ako 10 minút.

Čakáte aj vy na otvorenie štvrtej výzvy?

Máme pre Vás dobrú správu!

Spustenie štvrtej výzvy bude začiatkom Októbra. Bude otvorená pre 10 000 záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk

Cieľom plánu obnovy je zlepšiť energetickú hospodárnosť rodinných domov. 

Podmienkou je dosiahnuť minimálne 30% energetickú úsporu primárnej energie.

Je 19.000 eur z plánu obnovy pre Vás reálne dosiahnuteľných?

Finančný príspevok, ktorý môžete získať, závisí hlavne od miery úspory primárnej energie dosiahnutej vašou obnovou. Bude to 30% alebo viac ako 60%?

Naši špecialisti z výpočtového tímu Vám radi pomôžu na túto otázku nájsť odpoveď.

Ak usporíte nad 60% primárnej energie, viete získať príspevok do výšky maximálne 19 000 EUR. Výška poskytovaného finančného príspevku je 75 % celkových oprávnených výdavkov, ktoré sa určujú na základe jednotkových cien za m² zateplenia alebo kW inštalovaného výkonu.

Príklad: Výška finančného príspevku, ak dosiahnete úsporu primárnej energie nad 60% oproti stavu pred obnovou. 

Zdroj: https://obnovdom.sk/otazky-a-odpovede.php

Výška celkových oprávnených výdavkov (COV)

Výška poskytovaného príspevku (75%) z COV

18 000 EUR

13 500 EUR

20 000 EUR

15 000 EUR

25 000 EUR

18 750 EUR

40 000 EUR 

19 000 EUR max

Prikladám Vám aj niekoľko príkladov z našich realizovaných prepočtov, aby ste si to vedeli predstaviť na Vašej obnove rodinného domu.

------------------------------------------------------------------------------------

Dom 2-podlažný so šikmou strechou, merná plocha 170 m2, Bytča

Pred obnovou: 

 • Obvodová stena: Plná pálená tehla hrúbky 40 cm
 • Okná: Plastové 2-sklo
 • Strecha: Nezateplená
 • Vykurovanie: plynové a kusové drevom

Návrh: 

 • zateplenie fasády hrúbky 15 cm
 • zateplenie strechy hrúbky 25 cm
 • zateplenie podlahy hrúbky 8 cm
 • výmena plynového kotla za nový kondenzačný

Výpočet

 • dotačná suma na fasádu 86,25 eur/m²
 • zateplenie strechy bez výmeny strešnej krytiny 27,6 eur/m²
 • zateplenie podlahy na teréne 44,85 eur/m²
 • plynový kondenzačný kotol s inštaláciou a revíznou správou 1725 eur 
 • rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu a súvisiace práce 1725 eur

Financuje sa 75 % z celkový oprávnených výdavkov. 

Dosiahnutá úspora: 65 %

Výška dotácie: 19 000 eur

-----------------------------------------------------------------------------------

Dom 1-podlažný + suterén, merná plocha 110 m2, Žilina

Pred obnovou:

 • Obvodová stena: Dierovaná tehla hrúbky 37 cm, so zateplením hrúbky 5 cm
 • Okná: Plast 2-sklo 
 • Podlaha nad suterénom: zateplená polystyrénom hrúbky 3 cm
 • Vykurovanie: plynové
 • Podlaha povaly: nezateplená 

Návrh: 

 • zateplenie podlahy povaly hrúbky 30 cm
 • výmena plynového kotla za nový kondenzačný

Výpočet:

 • dotačná suma na zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 23 eur/m²
 • plynový kondenzačný kotol s inštaláciou a revíznou správou 1725 eur
 • rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu a súvisiace práce 1725 eur

Financuje sa 75 % z celkový oprávnených výdavkov.

Dosiahnutá úspora: 64 %

Výška dotácie:  2800 eur

-------------------------------------------------------------------------------------

Na týchto príkladoch môžete vidieť, že ak dosiahnem úsporu nad 60 %, nemusím okamžite získať maximálny príspevok 19 000 Eur. Výška príspevku sa určuje aj na základe jednotkových cien za m² zateplenia alebo kW inštalovaného výkonu.

Ako je to s fotodokumentáciou pri obnove?

Pred obnovou svoj dom odfotografujte zo všetkých štyroch strán a následne aj po dokončení obnovy vášho rodinného domu. Je dôležité mať fotodokumentáciu aj zariadení, ktoré ste vymenili počas obnovy. 

Čím viac fotiek máte tým lepšie. 

 

Nestíhate sa registrovať do štvrtej výzvy?

Nevadí!

V roku 2024 sú naplánované ďalšie dve výzvy, a to v marci a v septembri. Na marcovú výzvu je vyčlenená suma 95 000 000 eur, zatiaľ čo septembrová výzva bude financovaná z nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich výziev.

Záujem o dotáciu sa zvyšuje.

Obnova rodinných domov z plánu obnovy a odolnosti neustále narastá, čo sa potvrdilo v tretej výzve. 

Kvóta 10 000 podaných žiadostí bola naplnená za menej ako 14 hodín od jej spustenia. Po uzavretí tejto výzvy dňa 24. apríla 2023 majitelia domov ihneď prejavili intenzívny záujem o informácie o ďalšej výzve a jej spustení.

Po novom budú mať žiadatelia po zaregistrovaní 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

Slovenská agentúra Životného prostredia sa chce touto zmenou zamerať na pripravenejších žiadateľov, ktorí už majú obnovu premyslenú a potrebné doklady budú mať čoskoro k dispozícií. 

Nebude už nutné predkladať vek domu.

Agentúra prichádza v ústrety potenciálnym žiadateľom, umožňujúc im pripraviť sa na obnovu domu s dostatočným predstihom. Majú možnosť osloviť projektantov a stavebné firmy, vypracovať si energetický certifikát a získať potrebné doklady k žiadosti.

Ak máte v pláne žiadať o dotáciu na zateplenie rodinného domu v Októbri, je najvyšší čas začať konať už teraz.

Prečo?

Pretože počet odborníkov, ktorí môžu vystaviť kľúčový energetický certifikát východiskového stavu, je limitovaný.

Vyhrajte preteky s časom a spravte prvý dôležitý krok už dnes. Objednajte si výpočet energetického certifikátu alebo energetického hodnotenia u našich špecialistov z TWG.

Novinky v štvrtej výzve.

Do pripravovanej štvrtej výzvy z plánu obnovy Slovenská agentúra pre Životné prostredie doplnila aj podporu pre batériové úložiská a biomasové kotly na pelety a aj úpravu komína.

Naďalej však zostáva podpora tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov či systému rekuperácie.

Aj počas alebo po dokončení prác na obnove rodinného domu je možné žiadať o podporu, a to spätne až k 1. februáru 2020.

Ďalšie podmienky  ku štvrtej výzve Slovenská agentúra pre Životné prostredie vyhlási ku dňu 6. septembra 2023. Hneď ako to bude možné Vám prinesieme aktuálne informácie na našich sociálnych sieťach Facebook alebo LinkedIN.

Urobte s nami krok vpred a staňte sa úspešným žiadateľom štvrtej výzvy z plánu obnovy!

Energetickí špecialisti z TWG Vám radi zodpovedia akékoľvek dotazy.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články