Zelené strechy: Cesta k zelenšiemu a zdravšiemu mestu

Energetický certifikát

Čítanie za menej ako 8 minút.

 

Pozrite sa, ako tieto živé strechy pomáhajú zachraňovať a skrášľovať našu planétu.

Od súkromných rezidencií a škôl až po kultúrne inštitúcie a podniky, zelené strechy vyrastajú na budovách po celom svete a už aj na Slovensku. 

Tieto sebestačné živé architektonické prvky sú vytvorené z odolných odrôd sukulentov, tráv, poľných kvetov a bylín na niekoľkých konštrukčných vrstvách, vrátane vodotesnej membrány a vrstiev pre drenáž, izoláciu a filtráciu. 

Zelené strechy môžu priniesť prirodzenú krásu mestským budovám alebo spojiť vidiecke štruktúry s ich okolitou krajinou. 

Vysoko funkčné záhrady majú tiež širokú škálu ekologických výhod, ako je schopnosť absorbovať oxid uhličitý, znížiť odtok dažďovej vody, obmedziť absorpciu tepla a poskytnúť biotopy pre hmyz, vtáky a iné voľne žijúce živočíchy. 

Keď zohľadníte nižšie náklady na vykurovanie a chladenie, predĺženú životnosť strechy, dotačné príspevky a tak ľahko pochopíte, prečo tento stavebný trend rastie.

 

Vedeli ste?

Európsky región DACH, nemecky hovoriace krajiny kontinentu Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, sa ukázal ako priekopník v oblasti zelených striech

Vo švajčiarskom Bazileji je táto prax dokonca zakotvená v zákone, zatiaľ čo Rakúsko má odteraz na budovách umelca a architekta Friedensreicha Hundertwassera celé lesy. 

V Nemecku vedie Hamburg s najmenej 70 % nových budov a striech, ktoré čakajú na renováciu, aby boli v budúcnosti zelené. 

Mimoriadne pozoruhodný príklad premeny prázdnych strešných plôch sa v súčasnosti odohráva v bunkri St. Pauli, mestskej oáze viac ako 150 stôp nad úrovňou ulice, na ktorej panoramatickú strechu sa dá dostať cez vysadený „horský chodník“

Napriek tomuto pokroku však väčšina sveta nevyužíva dostupné strešné priestory na záhrady a zeleň.
 

Aké sú výhody zelených striech?

Výhody zelených striech sú obrovské. Prispievajú k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou a znižujú vplyv mestských tepelných ostrovov, pretože ich rastliny zohrávajú chladiacu úlohu počas horúcich letných mesiacov

Zelené strechy môžu byť tiež prekvapivo účinné proti znečisteniu, pretože fotosyntéza rastlín zlepšuje kvalitu vzduchu

Vďaka svojmu izolačnému účinku, ktorý poskytuje dodatočnú ochranu pred slnečným žiarením, môžu zelené strechy tiež znížiť množstvo energie potrebnej na reguláciu teploty budovy, zatiaľ čo bežné strechy v zime strácajú teplo a v lete sa zahrievajú.

Poraďte sa s našimi špecialistami z TWG ako na úsporu energie vášho objektu. Pre dotačné programy potrebujete mať vypracované energetické audity alebo energetické certifikáty, s ktorými Vám vedia naši skúsení odborníci pomôcť, o čom svedčí 10 000+ spracovaných energetických certifikátov.

V závislosti od ich dizajnu môžu strešné záhrady podporovať aj rozmanitý život rastlín a zvierat, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na všetky ekosystémy

Okrem toho pomáhajú včelám a iným opeľovačom hrať ich kľúčové úlohy. Okrem toho vizuálna a ekologická rozmanitosť môže mať celkovo pozitívny vplyv na komunitu a psychickú pohodu obyvateľov miest.

 

Čo je potrebné pre zelenú strechu?

Strešnú záhradu možno teoreticky vysadiť takmer na každej budove s plochou strechou, či už ide o rodinný alebo viacgeneračný dom, komerčnú nehnuteľnosť, nákupné centrum alebo dokonca garáž

Samozrejme, vyžadujú si odbornú statickú analýzu. Ak je konštrukcia v poriadku, riešia sa otázky bezpečnosti. A ak je rozpočet primeraný, potom je možné na strechu nainštalovať zeleň a iné prvky krajinného dizajnu

Napriek tomu existujú ďalšie úvahy. Miesto by sa malo vybrať starostlivo, aby sa optimalizovali obdobia slnečného žiarenia a tieňa a aby rastliny mohli najlepšie rásť a prosperovať

Najmä v počiatočnom období rastu a počas obdobia sucha by mal byť v prípade potreby k dispozícii blízky zdroj vody na dodatočné polievanie.

Rôzne typy zelených striech

Existuje mnoho typov zelených striech a zvyčajne odborníci ako krajinní dizajnéri, statici, architekti a záhradníci určia, ktorá z nich je pre konkrétnu budovu najvhodnejšia. 

Dve najtypickejšie variácie sú extenzívne a intenzívne strechy.

Extenzívne zelené strechy

Extenzívne zelené strechy predstavujú relatívne jednoduchý druh výsadby v rámci základnej konštrukcie, ktorá je vhodná pre suchomilné rastliny, ktoré si vyžadujú relatívne malú pozornosť

Keďže do vysadených plôch vstupujete len príležitostne kvôli údržbe, tieto zelené strechy zvyčajne nie sú v porovnaní so skutočnou strešnou záhradou určené na rozsiahle využitie ľuďmi, a preto sa ľahšie inštalujú a udržiavajú.

 

Intenzívne zelené strechy

Intenzívne zelené strechyprístupné záhrady. Ich štruktúra obsahuje veľa pôdy, čo ich robí ťažšími

Nájdete tu rovnaké rastliny ako v bežnej prízemnej záhrade, ako sú trvalkové záhony, trávy, kríky a dokonca aj malé stromy. 

Údržba je samozrejme väčšia a strecha musí uniesť aj ťažšie rastliny.

Počuli ste už o tepelných ostrovoch?

Tepelné ostrovy, tiež známe ako tepelné ostrovy mesta, sú fenoménom, ktorý sa vyskytuje v urbanizovaných oblastiach, kde je veľká koncentrácia budov a áut.  

Tepelné ostrovy sa vyznačujú vyššími teplotami v porovnaní s okolitým vidieckym alebo prírodným prostredím. 
 

Tento jav je dôsledkom niekoľkých faktorov:

Absorpčný efekt: Budovy, betónové cesty a iné povrchy v mestách absorbujú slnečné žiarenie počas dňa a uvoľňujú ho neskôr vo forme tepelnej energie, čo prispieva k zvýšeniu teplôt.

Albedo efekt: Mesto má nižší albedo, čo znamená, že absorbuje viac slnečného žiarenia a odráža menej, čo zvyšuje teplotu vzduchu.

Emisie z dopravy a priemyslu: Výfukové plyny z áut, emisie z priemyselných procesov a iné faktory v mestách prispievajú k znečisteniu ovzdušia a zvyšujú teplotu.

Zmeny v zeleni: Mestské oblasti majú obmedzenú vegetáciu a zeleň, ktorá by inak mohla pomôcť regulovať teplotu. Nedostatok stromov a zelene v mestách znamená, že je menej možností na ochladzovanie vzduchu.

Zmena v prúdení vzduchu: Budovy a vysoké štruktúry vytvárajú prekážky, ktoré môžu ovplyvniť prúdenie vzduchu a zvýšiť stagnáciu tepla.

 

Tepelné ostrovy môžu mať viaceré negatívne dôsledky, ako je zvýšené riziko úpalu, zhoršenie kvality ovzdušia, zvýšená spotreba energie na klimatizáciu budov a narušenie ekosystémov

Preto sa v mestskom plánovaní a manažmente čoraz viac klade dôraz na opatrenia na zmiernenie účinkov tepelných ostrovov, ako je zvýšenie zelene v mestách, vytvárania priepustnejších povrchov a zlepšenie verejnej dopravy s cieľom znížiť emisie z motorových vozidiel.

Na záver, implementácia zelených striech môže mať pozitívny vplyv na celkovú udržateľnosť a kvalitu života v mestských oblastiach

Ich využitie by malo byť podporované nielen vzhľadom na ich ekologické výhody, ale aj z dôvodu zlepšenia životného prostredia a pohody obyvateľov

Zelené strechy predstavujú inovatívne riešenie pre moderné mestské plánovanie, ktoré sa snaží zmierniť negatívne účinky urbanizácie a vytvoriť zdravšie a prirodzenejšie mestské prostredie pre budúce generácie.

 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články