Ako funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda v zime a načo si dať pozor

Energetický certifikát

Čítanie za menej ako 12 minút.

 

Súčasná éra neustáleho pátrania po ekologických a efektívnych spôsoboch vykurovania nás privádza k jednému z najinovatívnejších a najúčinnejších riešení - tepelným čerpadlám

Tieto zariadenia nie sú len revolúciou v domácom vykurovaní, ale predstavujú tiež dôležitý krok v boji proti klimatickým zmenám a snahám o zníženie emisií skleníkových plynov.

V tomto článku sa zameriame na princípy fungovania tepelných čerpadiel v zime a ich výhody a nevýhody. 

Ekologický rozmer tepelných čerpadiel a ich potenciál významne prispieva k udržateľnosti a energetickej efektívnosti domov a budov.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je vykurovacie zariadenie, ktoré predstavuje najľahšiu cestu k úspornému aj komfortnému vykurovaniu a ohrevu vody, pretože čerpá tepelnú energiu z okolitého vzduchu

Výhody tepelných čerpadiel sú, že Vám zohrejú aj vodu na kúpanie či vodu na umývanie riadu. Dôležitý je správny výber veľkosti bojlera, aby sa umyli v teplej vode všetci členovia rodiny.

Aktuálne sú otvorené aj dotačné programy, kde môžete získať nenávratný finančný príspevok. Sledujte nás na sociálnych sieťach.

Ak si nie ste istý, či je tepelné čerpadlo vhodné pre váš objekt, neváhajte kontaktovať našich špecialistov, ktorí Vám urobia výpočet na mieru.

Každý objekt má rozdielne podmienky a treba ich dôkladne zvážiť, skôr než sa rozhodnete akú vykurovaciu jednotku zvoliť pre váš objekt.


Ako funguje v zime? 

Uvažujete nad tepelným čerpadlom typu vzduch-voda, no obávate sa ako bude fungovať v mrazivých podmienkach?

V zime tepelné čerpadla majú spravidla nižšiu účinnosť. Neplatí však, žeby v mraze neboli schopné fungovať. 

Moderné tepelné čerpadlá tohto typu môžu pracovať až do teplôt -25 °C a sú chránené proti zamŕzaniu vonkajšej jednotky.

Je dobré zvážiť aj aké sú klimatické podmienky na mieste, kde sa objekt nachádza. A podľa toho zvoliť aj značku a druh tepelného čerpadla.

Pozrime sa na akom princípe funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Získavanie tepla zo vzduchu:

Vzdušná jednotka (vonkajšia časť) tepelného čerpadla je umiestnená vonku a obsahuje ventilátor, kompresor a výparník. 

Ventilátor nasáva vzduch, ktorý obsahuje teplo aj keď vonkajšia teplota je nízka.

Kompresor stláča získaný vzduch, čím zvýši jeho teplotu.

Prenos tepla do vody:

Hydrojednotka predstavuje vnútornú časť. Teplejší stlačený vzduch je prenášaný do vnútornej hydrojednotky, ktorá obsahuje kondezátor a distribučný systém (napr. podlahové kúrenie).

V kondenzátore sa teplo zo stlačeného vzduchu prenáša na vodu alebo iné prenosné médium, ktoré cirkuluje v systéme vykurovania.

Takto tepelné čerpadlo vzduch-voda zabezpečuje vykurovanie objektu.

 

Výhody tepelného čerpadla 

 • Jednoduchá inštalácia

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sa jednoduchšie inštalujú ako geotermálne čerpadlá, pretože nevyžadujú zložité zemné vŕtanie. To zároveň znamená nižšie náklady na inštaláciu.

 • Flexibilita umiestnenia 

Nemusíte vŕtať do zeme, čo umožňuje väčšiu flexibilitu pre umiestnenie tepelného čerpadla, čo môže byť výhodné v určitých lokalitách.

 • Vhodné pre menšie domy

Kde nie je k dispozícii dostatok priestoru pre geotermálny systém.

 • Nižšie počiatočné náklady

Počiatočné náklady na tepelné čerpadla vzduch-voda môžu byť nižšie než u niektorých alternatívnych systémov.
 

Nevýhody tepelného čerpadla

 • Závislosť na okolitej teplote

Pri nízkych teplotách je účinnosť znížená.

 • Vyššie prevádzkové náklady

Hlavne pri chladnejších vonkajších podmienkach.   

 • Hlučnosť

Môžu generovať určitú úroveň hluku, čo môže byť vnímané ako rušivé hlavne v blízkosti obytných oblastí. 

Pre stavebné povolenie je v niektorých krajinách nutná hluková štúdia. Tepelné čerpadlo musí spĺňať všetky stanovené normy.

 • Obmedzený výkon pri extrémnych teplotách

Pri nízkych vonkajších teplotách účinnosť výrazne klesá a je potrebný doplnok pre zaistenie dostatočného tepla na vykurovanie. Ako napríklad elektrická špirála. 

Pri vonkajšej inštalácii znižujú životnosť tepelného čerpadla vplyvy počasia a vyššia vlhkosť.

Pri rozhodovaní o tepelnom čerpadle vzduch-voda je dôležité vziať v úvahu špecifické podmienky vašej lokalizácie, požadovaný výkon a celkové náklady na inštaláciu a prevádzku zariadenia.

Starostlivosť o zariadenia

Aj keď je tepelné čerpadlo efektívny spôsob vykurovania, existujú niektoré faktory, na ktoré by ste mali dať v zime pozor.

 • Nízke vonkajšie teploty

Pri extrémne nízkych teplotách účinnosť tepelného čerpadla vzduch-voda klesá, pretože je náročnejšie získavať teplo zo vzduchu. 

V takých prípadoch je potrebné doplnkové vykurovacie zariadenie, ako napríklad elektrická špirála alebo záložný zdroj tepla.

 • Regulácia systému

Dôležité je mať správne nastavený a riadený systém vykurovania, aby sa dosiahla optimálna účinnosť. 

Príliš časté a neefektívne prepínanie medzi režimami (vykurovanie, príprava teplej vody) ovplyvňuje výkon jednotky.

 • Pravidelná údržba

Tepelné čerpadlá vyžadujú pravidelnú údržbu, vrátane čistenia filtra a kontrola celkového stavu zariadenia. 

Nedostatočná údržba ovplyvňuje jeho efektívnosť.

Pri návrhu a používaní tepelných čerpadiel vzduch-voda je dôležité spolupracovať s kvalifikovaným odborníkom a dbať na správnu veľkosť a údržbu systému v súlade s miestnymi podmienkami a potrebami domu.
 

Kde umiestniť tepelné čerpadlo

Umiestnenie tepelného čerpadla záleží od mnohých faktorov. 

Na rozmiestnení vašich okien aj okien susedov, dostatočný prístup čerstvého vzduchu a podobne.

 • Vonkajšia inštalácia - ideálne pre domy s väčším odstupom od susedných domov:

Tepelné čerpadlo je umiestnené na fasáde, vnútri nezaberá takmer žiadne miesto.

Poveternostné vplyvy a vyššia vlhkosť majú vplyv na životnosť tepelného čerpadla.

 • Vnútorná inštalácia - ideálne pre domy s menším pozemkom okolo:

Tepelné čerpadlo je umiestnené v technickej miestnosti vo vnútri domu a zaberá priestor 1x2,5 m.

Tepelné čerpadlo nie je zo záhrady vidieť, a tak nenarúša vonkajšie prostredie.

Dlhšia životnosť oproti vonkajšej inštalácii.

Investícia do vykurovacieho zariadenia do vášho objektu je voľba na niekoľko rokov a treba ju dôkladne zvážiť. 

Výpočet na mieru Vám spravia naši špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v obore.
 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články