Aktívna vs. Pasívna Rekuperácia vzduchu

Rekuperácia

Čítanie za menej ako 10 minút.

Viete, aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou rekuperáciou vzduchu vo vašom dome?

Máte predstavu, ktorá z týchto rekuperácií môže najlepšie prispieť k zdraviu a úsporám vo vašom bývaní?

Na tieto otázky sa zameriame v tomto článku a odstránime všetky pochybnosti ohľadom týchto dôležitých technológií.

Ak by ste potrebovali osobnejšiu radu, tak neváhajte kontaktovať našich špecialistov na rekuperačné jednotky

 

PASÍVNA REKUPERÁCIA


Pasívna rekuperácia vzduchu je systém, ktorý zabezpečí kvalitné prúdenie vzduchu v dome, pričom využíva rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným vzduchom pri výmene tepla a čerstvého vzduchu.

Základnými princípmi pre správnu funkčnosť rekuperácie sú konštrukcia domu s dobrou tepelnou izoláciou a správne umiestnené vetracie otvory, ktoré umožňujú dostatočný prietok vzduchu.

Pasívna rekuperácia však nie je schopná zabezpečiť reguláciu teploty vo veľkom rozsahu a nie je tak efektívna v extrémnych klimatických podmienkach.

Pasívna rekuperácia dokáže čistiť vzduch od alergénov, prachových častíc a nepriaznivých pachov pomocou filtrov.

Tento systém vyžaduje iba pomerne malé ventilátory na nasávanie a výfuk vzduchu, čo znamená nižšie prevádzkové náklady.

Pozrime sa bližšie na jej výhody a nevýhody:

Výhody:

 • Nižšie prevádzkové náklady, pretože nepotrebujete prakticky žiadne doplnkové elektrické zariadenia, okrem malých ventilátorov.
 • Neustále prúdenie vzduchu udržuje kvalitu vzduchu a minimalizuje alergény v priestore.
 • Táto technológia čistí vzduch od škodlivých častíc a peľov, čím prispieva k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia.
 • Prispieva k energetickej úspore v miernych, ale aj náročnejších klimatických podmienkach. 

Nevýhody:

 • Obmedzená regulácia teploty, čo môže byť problematické v extrémnych teplotách.
 • Neposkytuje aktívnu reguláciu vnútorného prostredia.
 • Vyžaduje dobrý návrh, aby bola čo najúčinnejšia.

AKTÍVNA REKUPERÁCIA

Aktívna rekuperácia vzduchu je systém, ktorý využíva ventilátory a tepelné čerpadlá na aktívnu výmenu vzduchu medzi vnútorným a vonkajším prostredím domu.

Tento systém zabezpečuje reguláciu teploty a privádzaného vzduchu do domu, čím prispieva k pohodliu a kvalite vnútorného prostredia.

Aktívna rekuperácia dokáže čistiť vzduch od alergénov, prachových častíc a nepriaznivých pachov pomocou filtrov.

Zabudované malé tepelné čerpadlá sú kľúčovým prvkom aktívnej rekuperácie vzduchu. Tieto čerpadlá využívajú teplo vzduchu na reguláciu teploty v dome.

V letných mesiacoch môžu fungovať aj ako klimatizácia, ktorá mierne vychladí vzduch privádzaný do domu.

Tepelné čerpadlá sú energeticky efektívne a prispievajú k zníženiu nákladov na vykurovanie a chladenie. 

Pozrime sa bližšie na jej výhody a nevýhody:

Výhody:

 • Aktívna rekuperácia umožňuje presnú reguláciu teploty vo vnútri domu, čo zvyšuje pohodlie obyvateľov.
 • Táto technológia čistí vzduch od škodlivých častíc a alergénov, čím prispieva k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia.
 • Efektívne využíva tepelné čerpadlá na ohrev a ochladzovanie privádzaného vzduchu, čo má vplyv na úsporu energie.

Nevýhody:

 • Vyššie vstupné náklady a náročnejšia údržba v porovnaní s pasívnou rekuperáciou.
 • Potreba elektriny pre zabudované tepelné čerpadlo môže zvýšiť prevádzkové náklady hlavne v zime, keď je jeho účinnosť minimálna.
 • Vyžaduje pravidelnú odbornú kontrolu kvôli zabezpečeniu 100% funkčnosti zabudovaného tepelného čerpadla.

 

VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

 
Pri výbere rekuperačnej jednotky pre váš dom je dôležité zvážiť veľkosť a potreby vášho domu, klimatické podmienky v oblasti a vaše osobné preferencie ohľadom regulácie teploty a čistenia vzduchu.

Pasívna rekuperácia je vhodná pre tých, ktorí preferujú systém s nižšími vstupnými a prevádzkovými nákladmi. 

Ponúka jednoduchší a ekonomicky efektívny spôsob na udržanie čistého a kvalitatívne veľmi dobrého vzduchu vo vašom dome, ale má obmedzenú reguláciu teploty privádzaného vzduchu.

Aktívna rekuperácia je ideálna pre tých, ktorí chcú presnú kontrolu nad teplotou a kvalitou vzduchu vo vnútri domu, sú pripravení na vyššie vstupné aj prevádzkové náklady. Jej hlavná výhoda je, že umožňuje presnejšiu reguláciu teploty, ale za vyššie počiatočné a prevádzkové náklady.

Ostatné parametre ako spätný zisk tepla, filtrácia vzduchu a hlučnosť sú totožné s pasívnou rekuperáciou.

Pri voľbe medzi pasívnou a aktívnou rekuperáciou vzduchu je dôležité zvážiť vaše potreby, preferencie a rozpočet. 

Konzultácia s našimi odborníkom v oblasti rekuperácie vzduchu Vám môže pomôcť pri rozhodovaní, ktorá metóda je pre váš dom ideálna.

Zabezpečíme Vám rekuperáciu na mieru.

Chcem rekuperáciu
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články