Čo je potrebné k spracovaniu energetického certifikátu

Energetický certifikát

K spracovaniu energetického certifikátu  sú v prvom rade potrebné výkresy z architektúry (pôdorysy a rezy vášho objektu). Slúžia ako základ výpočtu. Osobitne sa zosumarizujú informácie o objekte.

Dôležité je poznať použité materiály, tepelné izolácie ( v stene, v streche a v podlahe). Samozrejme sú potrebné aj informácie o vykurovaní a príprave teplej vody. Napríklad že máte kondenzačný kotol a teplú vodu pripravujete v zásobníku napojenom na kotol.

vystavba budovy na energeticku certifikaciu

Registrácia energetického certifikátu

Energetický certifikát sa nedá spracovať bez presnej informácie o katastri a parcelných číslach.

Na záver sú potrebné fotografie objektu z vonku, fotky zdroja tepla. Jedna z fotografií objektu sa vkladá do energetického certifikátu a  pod ňou sa tento objekt  zaregistruje v systéme ministerstva dopravy.

Správne informácie sú najdôležitejšie

Zhromaždenie všetkých informácii k výpočtom veľmi závisí od toho na akého spracovateľa certifikátu ste narazili. Či je ochotný robiť obhliadku alebo nie. Či spracováva certifikát podľa komplexného súboru informácii alebo sa uspokojí len s projektovým hodnotením.

Ak mu stačí len projektové hodnotenie vôbec mu nedávajte certifikát spracovať . Žiadne pozitívne zmeny čo ste spravili počas výstavby nezohľadní, len opíše hodnoty z posúdenia.

Ale to už závisí naozaj od konkrétneho postupu spracovateľa certifikátu. A samozrejme od vás, aký energetický certifikát chcete mať. Ak máte záujem o kvalitne spracovaný energetický certifikát radi vám v tomto smere pomôžeme.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články