Čo všetko sa posudzuje v energetickom certifikáte

Energetický certifikát

Energetický certifikát je na prvý pohľad jeden ucelený dokument. Avšak v skutočnosti sa skladá z viacerých súčastí.

V energetickom certifikáte sa posudzuje

  • obvodový plášť a ostatné konštrukcie
  • vykurovanie a príprava teplej vody
  • osvetlenie
  • vzduchotechnika s chladením 

Jednotlivé časti a ich rozsah sa uvažujú v certifikáte podľa typu budovy. 

moderná obytná budova

Požiadavky na rozsah sú menej prísne pri rodinných a bytových domoch

Aktuálna legislatíva stanovuje, že rodinné a bytové domy podliehajú certifikácii len na posúdenie obvodového plášťa a posúdenie vykurovania s prípravou teplej vody.

Administratívne budovy a iné typy budov musia mať posúdené aj osvetlenie.

Chladenie s vetraním sa posudzuje len vtedy, ak je chladených, alebo vetraných viac ako 80% budovy. V základnom výpočte sa vždy musia posúdiť jednotlivé konštrukcie budovy. 

Pre komplexnejšie info, čo všetko hľadať v energetickom certifikáte nájdete v tomto článku. 

Energetický certifikát je komplexnejší ako sa zdá

Všetky vypočítane výsledky sa porovnajú s normou STN, či vyhovujú alebo nie. V ďalších výpočtoch sa tieto hodnoty použijú pri výpočte vykurovania a prípravy teplej vody.

Zohľadní sa typ vykurovacieho systému a ako sa pripravuje teplá voda.

Pri väčších budovách sa posudzujú všetky svietidlá a podľa potreby vetracie a chladiace zariadenia.

Energetický certifikát je komplexný prepočet vášho domu z hľadiska potreby energií.

Keď je spracovaný naozaj dôkladne umožňuje odhadnúť budúcu spotrebu energie a tým pádom aj zálohové platby pomerne presne.

Ak máte záujem o kvalitne spracovaný energetický certifikát, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články