Energetický certifikát a faktory primárnej energie pre dom A0

Energetický certifikát

Energetický certifikát má dva hlavné výsledky. Jeden odporúčaný a jeden záväzný. Na prvej strane je zatriedenie podľa celkovej potreby energie a podľa primárnej energie.

Celková potreba energie hovorí o tom, koľko objekt potrebuje na svoju štandardnú prevádzku. Inými slovami koľko minie energie. Ak postavíte lepšie, míňate menej. Ak postavíte horšie míňate viac. Jednoduchá logika.

Primárna energia nehovorí o kvalite a úspornosti domu

Paradoxne už viac rokov tento ukazovateľ nie je hlavné hodnotiace kritérium. Pritom majiteľa domu poväčšine zaujíma najviac, teda koľko bude mesačne platiť za energie.

Hlavné kritérium je hodnota primárnej energie. Magická A1 a od 1.1.2021 ešte magickejšia A0. Zjednodušene je to dopad Vášho domu na životné prostredie.

Úradníci na stavebných úradoch hľadajú v projektovom hodnotení a v energetickom certifikáte predpísané písmenko a vy ho tam musíte mať, inak môžete mať problém pri stavebnom povolení alebo pri kolaudácii.   

Elektrina Vám komplikuje výstavbu

Najväčší vplyv na primárnu energiu má palivo ktoré používate na vykurovanie.

Môžete mať veľmi kvalitne postavený dom ale ak použijete na vykurovanie elektrickú podlahovku pravdepodobne dom neskonči ani v A1 ale skôr v triede B. Naproti tom ten istý dom ktorý by na vykurovanie používal len drevo ma energetický certifikát v A0 takmer istý. Bez akýchkoľvek komplikácií.

Viac si môžete pozrieť na mojom videu ktoré sa Vám po kliknutí na tento odkaz prehrá v mieste úsmevného porovnania domov s rôznym palivom na vykurovanie. 

Porovnanie faktorov primárnej energie

Základné porovnanie faktorov primárnej energie pre najpoužívanejšie palivá bez pozretia videa :-)

  1. Elektrina = 2,2
  2. Zemný plyn = 1,1
  3. Peletky = 0,2
  4. Kusové drevo = 0,1

Bolo by fajn zmeniť logiku zatrieďovania objektov, ale v čase písania tohto článku to na veľké zmeny zatiaľ nevyzerá. 

Ak hľadáte viac informácií o faktoroch primárnej energie pre ostatné palivá, aby ste vedeli správne vyberať hneď na začiatku a zbytočne si nechcete komplikovať život, tu je odkaz na faktory primárnej enegie z vyhlášky 324/2016 ZZ.

 

Ak potrebujte vypočítať energetický certifikát alebo hodnotenie k stavebnému povoleniu neváhajte nás kontaktovať.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články