Fotovoltika: Virtuálna alebo fyzická batéria? Ktorá cesta je správna?

Energetický certifikát

V dnešnej dobe, keď sa snažíme presunúť k udržateľnejším energetickým riešeniam, otázka využitia batérií pri solárnych fotovoltických systémoch vyvoláva záujem. Otázka využitia batérií pri týchto systémoch však vyvoláva diskusie. 

Je lepšie spoľahnúť sa na tradičné fyzické batérie alebo by sme mali hľadať inovatívne riešenia v podobe virtuálnych batérií?

V tomto článku preskúmame výhody a nevýhody obidvoch možností uskladnenia elektrickej energie z fotovoltických systémov a predstavíme pohľad na to, ako maximalizovať výkon solárnych kolektorov a minimalizovať spotrebu elektrickej energie.
 

FYZICKÉ BATÉRIE

Hoci solárne panely sú skvelým zdrojom obnoviteľnej energie, výroba energie zo slnka nie je konštantná a môže závisieť od faktorov, ako je počasie a dané obdobie. 

Tu prichádzajú do hry fyzické batérie spojené so solárnymi systémami.

Fyzické batérie, vďaka svojej schopnosti ukladať nadbytočnú energiu vyprodukovanú počas slnečných období, nám umožňujú optimalizovať využitie solárnych panelov

Tieto batérie slúžia nielen ako úložisko energie, ale aj ako kľúčový prvok v zabezpečení konzistentného prístupu k elektrickej energii, bez ohľadu na okolité podmienky.

VÝHODY

Ukladanie nadbytku energie: Solárne panely môžu generovať viac energie, než je momentálne spotrebovávané. Fyzické batérie umožňujú ukladanie tohto nadbytku na neskoršie použitie, čo zvyšuje efektivitu solárneho systému.

Nezávislosť od siete: S fyzickými batériami môžete fungovať nezávisle od elektrickej siete. To je užitočné v prípade výpadku elektrickej energie alebo v odľahlých oblastiach, kde nie je prístup k bežnej elektrickej sieti.

Stabilizácia dodávky: Batérie môžu pomôcť stabilizovať dodávku energie tým, že vyrovnávajú rozdiely v produkcií solárnych panelov v závislosti od počasia a denného času.

Podpora pre obnoviteľné zdroje: Používaním fyzických batérií sa zvyšuje celková efektivita solárnych systémov a podporuje sa využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

NEVÝHODY

Náklady: Fyzické batérie sú pomerne drahé na zakúpenie a inštaláciu, čo môže predstavovať značnú investíciu. Cena však postupne klesá s pokrokom technológie.

Obmedzená životnosť: Batérie majú obmedzenú životnosť a po určitom čase potrebujú nahradiť. Toto môže byť nákladné a vyžadovať správnu likvidáciu starých batérií.

Hmotnosť a veľkosť: Fyzické batérie sú často ťažké a veľké, čo môže komplikovať ich inštaláciu a umiestnenie, najmä v prípade obmedzeného priestoru.

Možné environmentálne dopady: Výroba a likvidácia batérií môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Je dôležité zvoliť ekologicky šetrné batérie a riadne spravovať ich odpad.

Účinnosť a straty energie: Každá batéria má určitú účinnosť, a teda časť energie sa stratí pri jej dobíjaní a vybíjaní. Táto strata môže znížiť celkovú efektivitu solárneho systému.

VIRTUÁLNA BATÉRIA

V snahe optimalizovať využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne panely, technológia sa stále viac uberá k inovatívnym riešeniam, medzi ktoré patrí aj koncept virtuálnych batérií

Tieto batérie nie sú fyzickými objektami, ale skôr softvérovými alebo riadiacimi systémami, ktoré riadia a koordinujú energetické toky v sieti. 

 

VÝHODY:

Flexibilita a dynamické riadenie: Virtuálne batérie sú schopné rýchlo reagovať na zmeny v produkcií solárnych panelov a spotrebe elektrickej energie. Ich dynamická povaha umožňuje efektívne prispôsobovať sa aktuálnym podmienkam a optimalizovať distribúciu energie.

Úspora nákladov: Bez potreby fyzických batérií môže byť implementácia virtuálnych batérií finančne efektívnejšia. Nie sú potrebné nákladné inštalácie a údržba fyzických zariadení.

Integrácia so systémami Smart Grid: Virtuálne batérie môžu byť lepšie integrované so systémami smart grid, čo umožňuje efektívnejšie riadenie distribúcie energie v širšom kontexte.

NEVÝHODY:

Závislosť od softvéru: Efektivita virtuálnych batérií je úplne závislá od kvality a spoľahlivosti riadiaceho softvéru. Ak softvér nie je dostatočne vyspelý alebo stabilný, môže to negatívne ovplyvniť ich výkon.

Oblasť pôsobnosti: Virtuálne batérie môžu byť obmedzené v rámci svojej oblasti pôsobnosti. Ich efektívnosť môže klesať s väčším geografickým rozsahom siete.

Potreba spoľahlivej internetovej pripojenosti: Pre neustále monitorovanie a riadenie virtuálnych batérií je nevyhnutné stabilné a spoľahlivé pripojenie na internet. 

V prípade výpadku pripojenia môže byť ovplyvnený celkový výkon systému. 

Správna voľba medzi fyzickými a virtuálnymi batériami závisí od konkrétnych potrieb a podmienok každej domácnosti alebo podniku. 

Efektívne energetické siete môžu existovať bez fyzických batérií.  Zatiaľ čo fyzické batérie ponúkajú nezávislosť a pružnosť v ukladaní energie.

Pri rozhodovaní je dôležité zhodnotiť aktuálne a budúce energetické potreby, finančné možnosti a schopnosť zvládať technické aspekty. 

Obe možnosti môžu prispieť k udržateľnejšiemu využívaniu solárnej energie, a preto je dôležité starostlivo zvážiť všetky faktory pred rozhodnutím sa pre jeden alebo druhý model.

Hľadáte možnosti, aby sa vaša spotreba elektrickej energie znížila? Neviete si rady, koľko slnečných kolektorov budete potrebovať? A či si zadovážiť aj batériové úložisko?

Naši špecialisti z TWG Vám radi navrhnú riešenie na mieru. Neváhajte nás kontaktovať.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články