Pasívny dom: Vedecká inovácia alebo skutočná realita?

Energetický certifikát

Čítanie za menej ako 10 minút.

Premýšľate nad stavbou pasívneho domu? Áno? Čítajte ďalej a odhalím vám tajomstvá tohto domu s minimálnou spotrebou energie.

V dnešnej dobe sa ceny za energiu šplhajú do výšin a energetická efektívnosť sa stáva kľúčovým faktorom pre udržateľnosť. 

Hľadajú sa inovatívne spôsoby ako znížiť našu ekologickú stopu a zaistiť, že budeme žiť v súlade s prírodou

Pasívne domy patria medzi takéto sľubné riešenia. 

Je to sen o inteligentnej konštrukcii a efektívnom využívaní energie, ktorý nás môže priviesť k zelenšej budúcnosti.

Vznik pasívneho domu

Vznik pasívneho domu sa datuje do 70. a 80. rokov 20. storočia, keď začala narastať obava z vyčerpania fosílnych palív a negatívneho vplyvu našej spotreby energie na životné prostredie. 

Toto obdobie sa stalo impulzom pre hľadanie nových spôsobov stavebných a architektonických návrhov, ktoré by minimalizovali energetickú spotrebu domov a stavieb.

Prvým výrazným pokusom o vytvorenie pasívneho domu bol "Sonnenschiff" (Slnečná loď) postavený v roku 1991 v Nemecku. Táto budova sa stala významným príkladom skorých snáh o pasívne bývanie

V skutočnosti sa prvýkrát pojem "pasívny dom" oficiálne použil až v 90. rokoch v Nemecku. V roku 1996 bolo v Nemecku vytvorené združenie "Passivhaus Institut" (Inštitút pasívneho domu), ktorého zakladateľom bol Dr. Wolfgang Feist

Bol to zlomový moment, kedy sa začali vytvárať prísne štandardy pre pasívne domy a stanovili sa jasné kritériá pre ich certifikáciu.

 

Charakteristika pasívneho domu

Povedzme si o technických aspektoch, ktoré robia pasívny dom jedinečným

Tu sú hlavné charakteristiky pasívneho domu:

  • Energetická efektívnosť
  • Pasívny verzus aktívny prístup k energii
  • Kvalitné izolačné materiály
  • Okná s izolačným 3-sklom
  • Riadená ventilácia s rekuperáciou tepla
  • Solárne zisky
  • Minimálne tepelné mosty
  • Nízka spotreba elektriny
  • Vysoká kvalita vnútorného vzduchu

Pasívne domy využívajú slnečné zisky a efektívnu tepelnú izoláciu, čo umožňuje ich obyvateľom čiastočne alebo úplne sa vyhnúť závislosti od konvenčných zdrojov energie

Mnohé pasívne domy sú navrhnuté s vlastnými obnoviteľnými zdrojmi energie, ako sú solárne panely a veterné turbíny. Tým sa stávajú stále viac populárnymi.

 

Zaujímavosti o pasívnych domoch

Pasívne domy majú v porovnaní s tradičnými budovami až o 90% nižšiu spotrebu energie na vykurovanie a chladenie

Táto úspora energie sa dosahuje prostredníctvom vysoko tepelno izolovaných stien, okien s trojsklom a pomocou efektívneho vetrania s rekuperáciou tepla.

Uplatňujú sa čoraz viac vo verejnom sektore, napríklad pri výstavbe škôl, nemocníc a administratívnych budov. Tieto stavby prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov a dlhodobo šetria náklady na energie.

Architektom ponúkajú väčšiu slobodu v návrhu, pretože môžu byť prispôsobené rôznym klimatickým podmienkam a architektonickým štýlom

Môžu mať moderný, tradičný alebo unikátny dizajn a prispievať k esteticky zaujímavému urbanistickému rozvoju.

Koncept pasívnych domov je prispôsobiteľný rôznym klimatickým podmienkam a geografickým oblastiam. Môže byť využívaný v arktických podmienkach, ale aj vo veľmi teplých oblastiach, pričom stále dosahuje vysokú energetickú efektívnosť.

Budúcnosť pasívnych domov

Budúcnosť pasívnych domov bude pravdepodobne ovplyvnená pokrokom v technológii. Nové materiály, inteligentné riadenie spotreby energie a nové metódy výroby a výstavby prinesú ešte vyššiu energetickú účinnosť a komfort pre obyvateľov.

Môžu sa stať dôležitým prvkom v urbanistickom rozvoji miest a obcí. Ich ekologická výhodnosť a menšia ekologická stopa môže pritiahnuť pozornosť mestských plánovačov a investorov, čo povedie k výstavbe viac pasívnych budov v mestských oblastiach.

Očakáva sa, že vlády a iné regulačné orgány budú čoraz viac podporovať pasívne domy a ukladať prísne energetické štandardy pre nové stavby. 

Celkovo bude budúcnosť pasívnych domov závisieť od ďalšieho výskumu, technologického rozvoja a politického záujmu o udržateľné bývanie.

Takže či už vedecká inovácia alebo skutočná realita, jedno je isté: pasívne domy prinášajú energeticky efektívnejšiu budúcnosť.

Od 1. januára 2021 sa podľa Zákona o energetickej hospodárnosti budov vzťahuje na novostavby a významné rekonštrukcie budov povinnosť budovať ich v energetickej triede A0, čo sú domy s takmer nulovou spotrebou energie.

Zistite viac o našich službách a produktoch. Neváhajte sa obrátiť na energetický tím špecialistov z TWG.
 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články