Úloha izolácie a vzduchotesnosti v pasívnych domoch

Energetický certifikát

Čítanie za menej ako 8 minút.

 

Koncept pasívnych domov sa zakladá na využívaní prírodných zdrojov energie a na minimalizácii externých zdrojov, čím sa dosahuje významná úspora energie a zníženie environmentálneho vplyvu

Tieto domy sú navrhnuté tak, aby využívali slnečné svetlo, teplo zo žiarenia a odpadové teplo z ďalších zdrojov a zároveň minimalizovali tepelné straty.

Izolácia a vzduchotesnosť sú kľúčovými faktormi pri dosahovaní vyššej energetickej účinnosti v pasívnych domoch

Tieto dva prvky spolu tvoria základ energetickej účinnosti pasívnych domov a zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní vysokej úspory energie.


Izolácia v pasívnych domoch

Pri výstavbe sa používajú rôzne typy izolačných materiálov, ktoré majú schopnosť efektívne zabraňovať tepelným stratám. 

Najviac používané izolačné materiály sú minerálna vlna, sklenené vlákna, expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS), polyuretánové peny a ekologické materiály ako napríklad drevo-vláknité dosky alebo izolácia celulózou.

Hlavnou funkciou izolácie v pasívnych domoch je minimalizácia tepelných strát cez obvodový plášť budovy

Izolačné materiály vytvárajú bariéru, ktorá zabraňuje prenikaniu tepla cez steny, strechu a podlahu domu

Týmto spôsobom sa udržuje teplo vnútri budovy v zime a chlad v lete, čím sa minimalizuje potreba vykurovania a chladenia

Správne navrhnutá a nainštalovaná izolácia je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie čo najväčšej energetickej úspory v pasívnych domoch.

Optimálna hrúbka izolačnej vrstvy je dôležitým prvkom pri návrhu pasívnych domov. 

Pri navrhovaní hrúbky izolácie je potrebné zohľadniť klimatické podmienky miesta, miestne stavebné predpisy a požiadavky na energetickú účinnosť

Cieľom je dosiahnuť dostatočnú izolačnú hodnotu, ktorá minimalizuje tepelné straty, ale zároveň príliš nenavyšuje náklady na výstavbu.

Proces optimalizácie hrúbky izolácie je komplexný a vyžaduje dôkladnú analýzu a plánovanie od odborníkov z oblasti stavebníctva a energetiky.

Vzduchotesnosť v pasívnych domoch

Vzduchotesnosť je kritickým faktorom pri dosahovaní vysokej energetickej účinnosti v pasívnych domoch

Nepriepustnosť vzduchu cez obvodový plášť budovy minimalizuje únik tepla z interiéru von a zabráni prístupu nežiaducich vonkajších vplyvov do domu

Vďaka vzduchotesnému obvodovému plášťu je možné udržať teplotu v interiéri na požadovanej úrovni bez potreby nadmerného vykurovania alebo chladenia, čo výrazne prispieva k úspore energie a zníženiu nákladov na prevádzku budovy.

Dosiahnutie a udržiavanie vzduchotesnosti vyžaduje presné plánovanie a realizáciu konštrukčných detailov počas výstavby

Medzi najbežnejšie techniky patria správne zabezpečenie spojov obvodového plášťa budovy, použitie vzduchotesných materiálov a tesných okenných a dverových systémov. 

Okrem toho je dôležité vykonávať testovanie vzduchotesnosti pomocou špeciálnych meracích metód, ako je napríklad test tlakového rozdielu, ktorý identifikuje prípadné netesnosti a umožňuje ich následné opravy.

Nedostatočná vzduchotesnosť môže mať viaceré negatívne vplyvy pre dom a jeho obyvateľov. 

Medzi tieto negatíva patrí zvýšená tepelná strata, ktorá vedie k vyšším nákladom na vykurovanie a chladenie, ako aj zhoršená kvalita vnútorného prostredia spôsobená prístupom vlhkosti a nečistôt z vonkajšieho prostredia

Okrem toho nedostatočná vzduchotesnosť môže viesť k problémom s kondenzáciou a vznikom plesní na vnútorných povrchoch budovy, čo môže mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľov a celkovú životnosť budovy.
 


Výhody správnej izolácie a vzduchotesnosti v pasívnych domoch

  • Nižšie náklady na vykurovanie a chladenie

Jednou z najvýraznejších výhod pasívnych domov je ich schopnosť minimalizovať potrebu vykurovania a chladenia v porovnaní s tradičnými domami, čo sa prejaví v dlhodobo nižších prevádzkových nákladoch domu a nižších mesačných nákladoch na energie.

  • Zvýšená kvalita vnútorného prostredia

Vzduchotesné a dobre izolované pasívne domy ponúkajú výbornú kvalitu vnútorného prostredia pre svojich obyvateľov. 

Absencia tepelných strát a netesností v obvodovom plášti budovy zabezpečuje stabilnú teplotu a vlhkosť v interiéri, čo prispieva k pohodliu a komfortu obyvateľov. 

Okrem toho minimalizácia prístupu vonkajšieho prachu, plesní a alergénov do vnútra domu zlepšuje celkovú hygienu a zdravie obyvateľov.

Aby to všetko fungovalo netreba zabudnúť na vetranie pomocou rekuperačných jednotiek. Ideálna je rekuperačná jednotka Meltem WRG-II, ktorá je certifikovaná na použitie v pasívnych domoch.

  • Ochrana životného prostredia

Pasívne domy sú ekologické riešenia, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. 

Ich schopnosť minimalizovať spotrebu energie na vykurovanie a chladenie znamená nižšiu produkciu emisií skleníkových plynov a menšie zaťaženie životného prostredia. 

Okrem toho pasívne domy využívajú obnoviteľné zdroje energie, ako je solárna alebo veterná energia, aby ešte viac zvýšili svoju environmentálnu udržateľnosť

Potrebujete poradiť ako čo najlepšie získať úsporu energie vo vašom objekte? Neváhajte kontaktovať našich špecialistov, či už na energetický audit alebo na výpočty energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení.

Záverečné zhrnutie

V záverečnej analýze je jasné, že izolácia a vzduchotesnosť sú kľúčovými faktormi pre dosiahnutie vysokej energetickej účinnosti v pasívnych domoch

Tieto dva prvky tvoria základný krok k pasívnej výstavbe a sú zodpovedné za minimalizáciu tepelných strát a udržanie vysokého štandardu vnútornej komfortnej teploty.

Ich správna implementácia je nevyhnutná pre dosiahnutie optimálnych energetických úspor a zlepšenie celkového vnútorného prostredia v domoch.

Napriek pozitívam, ktoré pasívne domy prinášajú, je ešte stále priestor pre neustále zlepšovanie a inovácie v oblasti izolácie a vzduchotesnosti. 

S rastúcim povedomím o environmentálnych výzvach je dôležité, aby sme pokračovali v hľadaní nových spôsobov, ako efektívnejšie minimalizovať tepelné straty a zvyšovať vzduchotesnosť v budovách

Investície do výskumu a vývoja nových izolačných materiálov, ako aj do technológií na dosahovanie a udržiavanie vzduchotesnosti, sú nevyhnutné pre dosiahnutie trvale udržateľných a energeticky efektívnych domov budúcnosti.

Na záver je dôležité upozorniť, že podpora pre pasívne domy predstavuje energeticky a ekologicky účinné riešenia budúcnosti

Je dôležité , aby vlády, stavebné spoločnosti a spotrebitelia podporovali výstavbu a využívanie pasívnych domov prostredníctvom stimulácií, dotácií a vzdelávacích iniciatív

Tieto kroky zvýšia dostupnosť pasívnych domov pre širšiu verejnosť a prispejú k rýchlejšiemu prechodu na energeticky a ekologicky účinné šetrné budovy.
 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články