Čo potrebujete vyplniť do žiadosti k dotácii na dom z plánu obnovy

Plán obnovy

Určite ste už vypĺňali nejaký úradný dokument alebo nejakú žiadosť. 

Ak áno viete ako to “ide, či skôr nejde“ keď to robíte prvý a väčšinou aj posledný krát. 

Dá sa to, ale toho času a nervov čo pri tom miniete...… Tak ubezpečujem Vás, že žiadosť na získanie dotácie na dom z plánu obnovy sa v ničom z vyššie uvedeného neodlišuje. 

V tomto článku sa pokúsim podať základné informácie o tom čo všetko budete k vyplneniu tejto žiadosti potrebovať.

Vyplnenie žiadosti je možné rozdeliť na 3 okruhy

V prvej časti sú údaje o Vás a o ostatných spoluvlastníkoch. 

Na úspešné vyplnenie si pripravte svoje občianske preukazy, rodné čísla a trvalé bydliská. 

Keďže musíte dokladovať, že ste pre potreby tejto žiadosti všetci “bezúhonný“, buď si nachystajte originálne výpisy z registra trestov ktoré pošlete spolu so žiadosťou alebo si pripravte mená a priezviská ako aj rodné priezviská Vašich rodičov.

Ďalší okruh otázok sa týka domu na ktorý žiadate dotáciu z plánu obnovy. 

Potrebujete vyplniť info kde sa dom nachádza, aký má list vlastníctva, adresu, súpisné číslo, proste všetko možné aj nemožné o Vašom dome. 

Tieto dva okruhy sú v žiadosti tie jednoduchšie.

Vyhnite sa komplikáciám v treťom okruhu otázok

Na záver máme tretí okruh otázok ktorý je komplikovanejší. 

Tieto otázky sa týkajú vypočítaných hodnôt z energetického certifikátu alebo energetického hodnotenia. 

To či potrebujete energetický certifikát alebo energetické hodnotenie určuje rozsah rekonštrukcie a v akom štádiu rekonštrukcie domu sa akurát nachádzate. 

Viac v článku v ktorom som na jednom mieste zhrnul podstatné detaily o získaní dotácie na dom z plánu obnovy.   

Do žiadosti musíte vypísať plochy stien, podláh, striech, okien,.......údaje k tepelným čerpadlám, fotovoltike,.....proste to, čo je uvedené v certifikáte či posúdení. 

Musíte to prácne a hlavne správne prepísať do žiadosti o dotáciu na dom. 

Asi je zbytočné polemizovať nad tým, na čo to je dobré, proste je to tak.

Nechajte to na nás, budete spokojný

Problém je, to čo som uviedol už na začiatku. Keďže žiadosť budete vypisovať pravdepodobne prvý a zároveň aj posledný krát, asi budete mať problém všetko vypísať správne. 

Je to samozrejme možné, ale.....teraz podporím myšlienku nášho prístupu ktorý sme si stanovili hneď na začiatku, keď boli známe prvé detaily podávania žiadostí na dotáciu.

Nechajte nás len vypracovať energetický certifikát, či energetické posúdenie, ale nechajte nás aj vyplniť žiadosť za Vás. 

Nie sme agentúra ktorá mechanicky vypĺňa žiadosť za žiadosťou bez znalosti čo vlastne vypĺňame. 

Sme špecialisti na energetické certifikáty a posúdenia. 

Navyše sa celkom dobre orientujeme aj v problematike vypĺňania rôznych EU žiadostí. Preto rozumieme veľmi dobre čo a kam v žiadosti o dotáciu vyplniť.

Zradné kontrolné mechanizmy v žiadosti o dotáciu na dom

Vyplnenie jednotlivých plôch a výkonov je naozaj dôležité. A bude pravdepodobne hlavným predmetom kontroly. 

Navyše formulár žiadosti automaticky počíta podľa týchto plôch a jednotkových cien výšku dotácie na ktorú máte nárok.

Zároveň má kontrolné mechanizmy ktoré posudzujú či spĺňate požadované percentuálne požiadavky ktoré na Vás výzva kladie. 

Aj preto sme pre Vás ideálna voľba. Bez toho aby spracovateľ energetického certifikátu či energetického hodnotenia ovládal jednotlivé detaily výzvy, môže nastať pri vypĺňaní žiadosti problém. 

My detaily výzvy ovládame, preto pri spracovaní certifikátu rovno kontrolujeme potrebné detaily a navrhujeme možnosti čo spraviť pre to, aby bolo podľa možností všetko bezchybné.

Potom sa vyhnete nasledovnej situácii. 

Máte všetko nachystané, máte pripravený aj bezchybne spracovaný energetický certifikát či posúdenie. 

Odpíšete všetky požadované čísla a formulár vyhodí pri kontrole chybu a nedovolí Vám zaregistrovať žiadosť.

A to všetko len preto, lebo na začiatku, pri spracovaní certifikátu neboli spracovateľovi známe parametre výzvy. Dá sa to napraviť, spracovať nový certifikát s novým návrhom opatrení, ale stojí to ďalší čas a energiu.

S nami to celé máte podstatne jednoduchšie. Neváhajte sa na nás obrátiť a využiť naše služby.

 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články