Využite dotáciu na zateplenie domu z plánu obnovy. Ešte nie je nič stratené.

Plán obnovy

Dotácia na zateplenie domu z plánu obnovy má svoje pokračovanie. Aktuálne Ministerstvo životného prostredia pracuje na vyhlásení štvrtej výzvy. 

Doteraz suma vyčlenených prostriedkov na dotáciu dosiahla výšku 220 mil. eur. V hre je však ďalších 280 mil. eur, ktoré budú ešte navýšené o čiastku, ktorá sa nevyčerpala v rámci prvých troch výziev. 

Nepremeškajte svoju šancu zvýšiť energetickú hospodárnosť svojho domu. Sledujte nás na Facebooku TWG - Energetické certifikáty a rekuperácia. 
 


Nový dodatok pre domácnosti z Plánu obnovy a odolnosti SR prináša konzultácie a projektovú podporu obnovy rodinných domov priamo v teréne

V prípade sociálne slabších domácností  je možné financovanie až do výšky 95% oprávnených výdavkov. Celková suma pre tieto domácnosti je vyčíslená na 50 miliónov eur.

Dobrá správa - oprávnené výdavky vzrástli zo 60% na 75%

Posledná výzva plánu obnovy priniesla vyššiu intenzitu pomoci na úrovni 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne do výšky 15.000 eur

Základnou požiadavkou je úspora primárnej energie min. o 30 %. 

Ak žiadateľ preukáže až 60% úsporu, automaticky získa nárok na bonus vo výške cca 4 000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie. 

Proces registrácie žiadosti sa výrazne zjednodušil. Vyplnenie formulára zvládnete do 30 minút

Znížil sa počet povinných príloh

Ku žiadosti stačí len občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. 

Vek rodinného domu je možné potvrdiť predložením kolaudačného rozhodnutia, alebo znaleckého posudku o veku, respektíve stačí potvrdenie od mestského, či obecného úradu. 

Nevyžaduje sa už doklad o trvalom pobyte pre obnovovaný dom a ani doklad o dlžobách voči štátu.

Energetický certifikát budovy a projektové energetické hodnotenie sa vyžaduje doložiť do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. 

Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby nahradí čestné vyhlásenie žiadateľa. Žiadateľ samozrejme musí splniť všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona. 

Pri vypĺňaní žiadosti už nie je potrebný doklad o bankovom účte, nevyhnutný až k podpisu zmluvy. 

Snaha je urýchliť posudzovanie žiadostí už do mesiaca. K dispozícii sú aj naďalej regionálne centrá - zoznam nájdete na web stránke obnovdom.sk a Zelená linka MŽP SR, kde žiadatelia dostanú potrebné poradenstvo.

Slovenská agentúra ŽP si dala za cieľ informovať aj majiteľov starších rodinných domov, ktorí sú bez prístupu na internet. Zároveň vyzvala samosprávy ku spolupráci

V každom regióne sa plánujú stretnutia s primátormi a starostami, aby agentúra informovala o možnostiach a podmienkach získania dotácie na zateplenie domu.

Naši špecialisti z TWG-energo sú na vašej strane už 15 rokov. Unikátne prepracované know-how a tisíce spokojných zákazníkov.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články