Domovská stránka » Dotácia na dom » Ako sa určuje výška dotácie

Ako sa určuje výška dotácie

Tlačiť

Výška dotácie je stanovená na max. 19.000 Eur, to ale neznamená že ju dostanete v plnej výške.

Výška sumy sa určí ako max. 60% z celkových oprávnených výdavkov.

Celkové oprávnené výdavky sú určené na základe výzvou stanovených limitov. napr. 75 Eur/m2 zateplenia obvodovej steny. Cena je určená bez ohľadu na to koľko Vás to skutočne stálo.

Taktiež jednotkové plochy zateplení, alebo výkony zariadení sa neurčujú podľa skutočnosti, ale z výpočtu energetického certifikátu. Tieto výpočty určujú STN normy a väčšinou sa líšia od skutočnosti.

Cena oprávnených výdavkov sa vypočíta prenásobením jednotkových cien s vypočítanými plochami, či výkonmi z energetického certifikátu.

Ak je úspora primárnej energie v rozmedzí 30-60% je nárok na maximálne 14.000 Eur pričom tiež platia vyššie uvedené obmedzenia.

Tabuľka obsahu