Vykurovanie s rozumom: Efektívne tipy na šetrenie energie v zime

Energetický certifikát

Čítanie za menej ako 12 minút.

Zimné obdobie prináša nielen radosti zo zimných športov a príjemných chvíľ pri krbe, ale aj výzvy spojené s vykurovaním a efektívnym využívaním energie

S narastajúcou dôležitosťou udržateľného životného štýlu sa stáva kľúčovým faktorom aj otázka, ako šetriť energiu a minimalizovať spotrebu elektrickej energie.

Dôležitosť šetrenia energie v dnešnej dobe nemožno podceňovať. Nielenže to prispieva k nemalej finančnej úspore, ale má aj pozitívny vplyv na celkovú spotrebu elektrickej energie na úrovni spoločnosti a krajiny. 

Každý jednotlivec je aktívnym účastníkom v ochrane životného prostredia prostredníctvom úsporných opatrení v domácnosti.

Spotreba elektrickej energie odkazuje na množstvo elektrickej energie spotrebovanej v určitom časovom období, zatiaľ čo šetrenie energie znamená využívanie opatrení na minimalizáciu tejto spotreby.

V nasledujúcich častiach článku sa budeme venovať konkrétnym spôsobom, ako efektívne vykurovať počas zimy a šetriť energiou počas dovolenky, keď je domov neobývaný. 


EFEKTÍVNE VYKUROVANIE V ZIME

Nastavenie termostatu na vhodnú teplotu:

Efektívne vykurovanie začína správnym nastavením teploty v obytnom priestore. 

Odporúčame udržiavať teplotu na úrovni pohodlia, obvykle medzi 18-21 stupňami Celzia

Nastavenie termostatu na túto optimálnu hodnotu zabraňuje zbytočnej spotrebe energie.

Využívanie programovateľných termostatov:

Programovateľné termostaty sú skvelým nástrojom na automatizáciu vykurovania

Pomocou nich môžete nastaviť nižšie teploty počas doby, keď nie ste doma a automaticky zvýšiť teplotu pred návratom. 

Toto opatrenie prispieva k výraznej úspore energie, bez straty komfortu.

Dostatočná tepelná izolácia domu:

Kvalitná tepelná izolácia domu je kľúčovým prvkom efektívneho vykurovania

Zabezpečte, aby boli steny, okná a strecha dobre izolované. Tým sa minimalizuje strata tepla a znižuje sa potreba neustáleho vykurovania.

Pravidelná kontrola tesnenia okien:

Pravidelná kontrola okien, dverí a iných miest, kde môže dochádzať k úniku tepla, je nevyhnutná. 

Zatvorené dobre tesniace okná a dvere môžu výrazne zvýšiť účinnosť vykurovania. 

Tepelné úniky odstránite opravou tesnení a prípadnou výmenou starých okenných a dverových rámov za nové.

Maximálne využívanie slnečného svetla:

Slnečné svetlo nie je len ekologickým, ale aj bezplatným zdrojom energie

Počas slnečných dní v zime by ste mali využívať slnečné lúče na zohrievanie vášho interiéru

Umiestnite nábytok a pracovné priestory tak, aby čo najlepšie využívali prirodzené osvetlenie.

EFEKTÍVNE VYKUROVANIE POČAS DOVOLENKY

Príjemná zimná dovolenka sa môže zmeniť na nepríjemný návrat domov, pokiaľ ide o energetickú spotrebu. 

Nie sme doma a priestor zbytočne prekurujeme.

Efektívne vykurovanie počas dovolenky je dôležitým krokom k úspore vašich financií. 

 

Využívanie smart technológií:

Smart termostaty a ovládacie systémy umožňujú diaľkové riadenie vykurovania cez mobilné aplikácie. 

To umožňuje nastavenie teploty podľa aktuálnych potrieb a teplotných podmienok aj z diaľky, čo výrazne prispieva k úspore energie.

Programovanie vykurovania:

Nastavenie inteligentného programu vykurovania zohľadňuje váš plán dovolenky a minimalizuje tak zbytočné vykurovanie počas vašej neprítomnosti.

Inteligentné termostaty umožňujú prednastaviť programy, ktoré automaticky regulujú teplotu podľa vášho denného režimu.

Pravidelná údržba zariadení:

Kontrola a čistenie vykurovacích zariadení pred dovolenkou:

Pred odchodom na dovolenku sa uistite, že vykurovacie systémy sú v optimálnom stave

Pravidelná údržba zabezpečuje efektívnu prevádzku a minimalizuje riziko porúch počas vašej neprítomnosti.

Uistite sa, že všetky okná a dvere sú tesnené na minimalizáciu úniku tepla:

Pred dovolenkou dôkladne skontrolujte tesnenie okien a dverí. 

Ak existujú poškodenia tesnenia alebo medzery, môže dochádzať k úniku tepla, čo zvýši spotrebu energie. 

Opravte prípadné nedostatky pred odchodom na dovolenku. 

 

ŠETRENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Vypínanie elektroniky:

Vypínanie elektroniky, ktorá nie je využívaná a obzvlášť vypínanie zariadení v pohotovostnom režime, môže výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie. 

Mnoho zariadení si udržiava pasívnu spotrebu, ktorá  po sčítaní všetkých zariadení predstavuje veľké množstvo zbytočne spotrebovaných kilowatt hodín.

Výber energeticky úsporných spotrebičov:

Pri výbere nových elektronických zariadení sa oplatí venovať pozornosť energetickému štítku a hľadať na nich certifikát o energetickej efektívnosti. 

Moderné spotrebiče sú často navrhnuté s dôrazom na minimalizáciu spotreby energie.

Výmena za LED svetlá:

Výmena bežných žiaroviek za LED svetlá alebo kompaktné žiarovky s nízkou spotrebou energie, môže výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie na osvetlenie. 

Tieto svietidlá majú dlhšiu životnosť a poskytujú rovnaký alebo ešte lepší svetelný výkon ako klasické žiarovky.

NA ZÁVER

Zhrnutie hlavných opatrení na efektívne vykurovanie a šetrenie energie poskytuje pevný základ pre udržateľnejší životný štýl. 

Je nevyhnutné si uvedomiť, že každý jednotlivý krok k efektívnejšiemu využívaniu energie prispieva k ochrane životného prostredia, k zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie a k finančným úsporám.

Najlacnejšia je energia, ktorá sa nespotrebuje.

V dnešnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým byť zodpovednými spotrebiteľmi energie a tým prispievať k udržateľnosti a ochrane našej planéty.

Potrebujete urobiť výpočet a zistiť v akom stave sa nachádza váš rodinný dom? 

Neváhajte kontaktovať našich energetických špecialistov z TWG.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články