Geotermálna energia

Energetický audit

Čítanie za menej ako 10 minút.

Zelená energia z hĺbky Zeme? Chcete vedieť viac? 

Presuňme sa do sveta udržateľnosti a úspor energie!

V dnešnej dobe sa svet snaží nájsť cestu k udržateľnosti a ekologickým riešeniam v oblasti energie. Jedným z nádejných spôsobov, ako dosiahnuť tento cieľ, je využitie geotermálnej energie

Pre možnosť výroby elektriny z geotermálnej energie je kľúčové, aby voda mala aspoň 130 až 150 stupňov, čo nie je splnené vo všetkých zdrojoch. 

Aj preto sa vyvíjajú nové technológie, ktoré by umožnili výrobu elektriny z geotermálnych zdrojov kdekoľvek na svete.

Na Slovensku je vytypovaných 25 perspektívnych oblastí s geotermálnymi zdrojmi s teplotou vody do 150°C v hĺbkach do 5000 m. 

Historicky sa tieto pramene využívali hlavne v poľnohospodárstve, no dnes slúžia na vykurovanie kúpalísk s geotermálnou vodou, nemocníc a sídlisk

Napriek tomu je súčasné využívanie na území Slovenska obmedzené kvôli vysokým finančným nákladom.

 

Prírodná sila zo stredu Zeme

Geotermálna energia je fascinujúci spôsob získavania energie, ktorý sa zakladá na tepelnom potenciáli Zeme. Táto energia je dostupná neustále a bez vplyvu počasia, čo robí z geotermálnej energie spoľahlivý a udržateľný zdroj. 

Zároveň má oveľa širšie využitie než len na vykurovanie a chladenie. Okrem toho, že sa využíva na tieto účely, je možné ju využiť aj na výrobu elektrickej energie

Jednou z jej výhod je, že poskytuje stabilný výkon, čo sa líši od energie získanej zo slnka a vetra. To znamená, že nepredstavuje riziko pre stabilitu elektrickej siete

Ďalšou pozitívnou stránkou je, že geotermálna energia je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, čo ju odlišuje od iných foriem zelenej energie.

Aj keď počiatočné investičné náklady spojené s geotermálnymi elektrárňami sú vysoké, najmä kvôli potrebným vŕtacím a geologickým štúdiám, ich prevádzka je následne lacná a energeticky efektívna

To znamená, že po ich spustení sa stávajú výhodným zdrojom lacnej a ekologickej energie.


Geotermálna energia na SR a vo svete

V Slovenskej republike sa zatiaľ elektrina z geotermálnej energie neprodukuje, aj keď existujú vhodné lokality, ako napríklad Podunajská nížina, Východoslovenská nížina a oblasti Pohronia

V blízkej budúcnosti by sa to však mohlo zmeniť, pretože dva projekty geotermálnych stredísk spoločnosti PW Energy sú momentálne v procese schvaľovania - jeden pri Žiari nad Hronom a druhý pri Prešove.

Medzi lídrov v oblasti výroby elektrickej energie z geotermálnych zdrojov patria USA, nasledované Indonéziou, Filipínami, Tureckom a Novým Zélandom

Desiatku najväčších producentov dopĺňajú Mexiko, Taliansko, Keňa, Island a Japonsko
Celosvetová inštalovaná kapacita geotermálnych elektrární dosiahla do konca roku 2021 celkovo 15 854 MW.
 

Dotácie a programy

Nové eurofondy, označované ako Program Slovensko na roky 2021 až 2027, dávajú geotermálnu energiu na popredné miesto. 

Podľa vlády si ambiciózne klimaticko-energetické ciele EÚ vyžadujú do roku 2030 cielenú a efektívnu podporu opatrení energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov. 

Geotermálna energia má tiež pomôcť v dosahovaní týchto cieľov, hoci jej potenciál na Slovensku je zatiaľ málo využívaný.

Geotermálna energia hrá dôležitú úlohu v rámci Programu Slovensko pri spravodlivej transformácii regiónov. Košice sú medzi mestami s najväčším potenciálom, kde sa plánuje využívať geotermálna energia v centrálnom vykurovaní

Okrem toho, Banskobystrický kraj a uhoľný región hornej Nitry tiež majú ambiciózne geotermálne projekty. S podporou geotermálnej energie sa zvýši energetická efektívnosť a prispieva sa k udržateľnosti a čistejšej budúcnosti regiónov. 

Geotermálna energia na rekreačné účely

Geotermálna energia hrá dôležitú úlohu pri výrobe tepla v rekreačných zariadeniach, akvaparkoch a kúpeľoch na Slovensku. Viac ako štvrtina bazénov v týchto zariadeniach je naplnená geotermálnou vodou. 

Vďaka bohatému obsahu minerálov je kúpanie v týchto bazénoch prospešné pre zdravie a je obľúbené medzi slovenskými aj zahraničnými dovolenkármi.

Geotermálna voda je obľúbená pre svoje liečivé účinky a vplyv na zdravie. Minerálne vody s obsahom minerálov a teplotou okolo 30 - 40 stupňov sa využívajú pri rôznych zdravotných problémoch a ochoreniach

Geotermálne vody sú registrované u viac ako 160 vrtov na Slovensku. Ich obsah minerálov, ako hydrogénuhličitany, vápnik, horčík, sodík a ďalšie, prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu a blahodárne pôsobí na organizmus.

 

Budúcnosť zelenej energie

Geotermálna energia má veľký potenciál pre našu budúcnosť. S technologickým pokrokom a zvyšujúcim sa povedomím o udržateľnosti, očakávame rastúci záujem o geotermálnu energiu. 

Investície do výskumu a inovácií nám môžu otvoriť nové možnosti a spôsoby, ako využiť túto prírodnú silu vo veľkom meradle.

Plánujete žiadať o podporu z fondov EÚ? Potrebujete vyčísliť koľko emisií a energie váš projekt ušetrí a ako efektívne sa investované peniaze vrátia? 

V takom prípade nás neváhajte kontaktovať. 

Naši energetickí špecialisti z TWG Vám vedia navrhnúť riešenia na mieru na základe u vás vykonaného energetického auditu. 

Energetickým auditom zhodnotíme Váš súčasný́ stav objektu a vyhodnotíme jeho energetickú náročnosť.

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články