Energetická trieda A0 - detailný návod najjednoduchšieho riešenia

Energetický certifikát

Energetická trieda A0 nie je strašiak. So správnymi informáciami dokonca ani výzva.

POZOR ZMENY SÚČASNEJ VÝSTAVBY NA DOSIAHNUTIE KATEGÓRIE A0: Od 1.2.2022 je možné  objekt zatriediť do energetickej triedy A0, len keď využíva obnoviteľný zdroj energie v zmysle zákona 309/2009 Z.z., čl. 1, § 2.

V tomto obsiahlom článku s názorným vyčíslením, grafmi a infografikami sa dozviete všetky potrebné detaily, ktoré Vám pomôžu sa v tejto komplikovanej problematike zorientovať. 

 

Na úvod začnem dobrou správou.

Realizácia domu A0, teda domu s takmer nulovou spotrebou energie je pomerne jednoduchá a finančne nenáročná.

To znamená že cena súčasnej výstavby rodinných domov vzrastie iba minimálne.

 

Základné rozdelenie článku. Vyberte si z obsahu čo Vás zaujíma najviac

 

1. Čo je energetická trieda A0 a čo ju najviac ovplyvňuje

2. Čo je potrebné upraviť na výstavbe aby dosiahla A0 štandard

3. Najjednoduchší spôsob realizácie domu A0

4. Zhrnutie článku o energetickej triede A0

5. Video s týmto článkom pre tých ktorý nemajú čas čítať


 

1. Čo je to energetická trieda A0 a kde ju hľadať

Energetická trieda A0 je hodnotenie primárnej energie. Tieto podmienky pre dom A0 nie sú v podstate o tom ako je dom kvalitne postavený, ale skôr aký má dopad na životné prostredie. Hodnoty sú prehľadne uvedené v energetickom certifikáte.

Vysvetlím ďalej v článku.

Primárna energia má hodnotiacu škálu od A0 po G. Pričom A0 je najlepšia a G je najhoršie. Škála je prehľadne viditeľná v energetickom certifikáte.

Ako vidieť z tabuľky rozdiely medzi jednotlivými kategóriami sú veľké.

Preto ak dnešná výstavba atakuje horné hranice triedy A1, môže byť pre developerov komplikované dosiahnuť kategóriu A0 ktorá má polovičné hodnoty.

 

Primárna energia sa počíta nasledovne

postup vypoctu primarnej energie

 • Ako prvé do výpočtu vstupujú tepelné straty objektu, zjednodušene povedané ako je dom zateplený a akým spôsobom sa vetrá.
 • Následne sa určia straty vykurovacieho systému, jeho vysoká alebo nízka účinnosť.
 • Vypočítame potrebu energie na prípravu teplej vody v objekte, teda koľko spotrebujeme na umývanie, sprchovanie a podobne.
 • Ak posudzujeme rodinný dom alebo bytový dom tak v zmysle vyhlášky spočítaním týchto troch častí dostaneme celkovú potrebu energie.
 • Ak je predmetom nášho výpočtu iný typ objektu potom sa musíme ešte zaoberať potrebou energie na osvetlenie a vetranie s chladením ak sa v objekte nachádza na väčšej ploche.
 • Z celkovej potreby energie ktorú už máme, určíme pomocou faktora primárnej energie samotnú primárnu energiu.

 

Faktory ktoré rozhodujú o úspechu výpočtu

faktory primarnej energie

Ako môžeme vidieť v tejto zjednodušenej tabuľke, faktory primárnej energie sú značne rozdielne.

Ak by ste potrebovali vedieť hodnoty iných faktorov primárnej energie nájdete ich vo vyhlášhe 324/2016 Z.z. alebo si tabuľku z vyhlášky môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 

Najpoužívanejšie palivá sú len tri

 

V našej zjednodušenej tabuľke sú uvedené najpoužívanejšie palivá.

Bežne používaný je zemný plyn, elektrina a drevo v rôznych formách.

Ako si môžeme jednoducho porovnať kusové drevo má faktor primárnej energie 0,1, naproti tomu elektrina má faktor primárnej energie 2,2. Z toho vidieť že rozdiel medzi jednotlivými palivami je obrovský.

Ak chceme dosiahnuť energetický certifikát A0, tak z porovnania faktorov jednotlivých palív sa riešenie priamo ponúka. Nie je to však ideálna voľba.

 

Porovnanie totožného domu s rozdielom vo využívanom palive

 

Moderný dom s elektrickým podlahovým vykurovaním môže skončiť v energetickom certifikáte v triede B alebo C.

Naproti tomu drevenica kde sa vykuruje len drevom môže bez problémov skončiť v A0.

Preto ak vidíte niekde v inzeráte označenie, že sa jedná o nízkoenergetické domy A0, nemusí to byť zákonite dom s najnižšou spotrebou.

Len využíva správne palivo s výhodným faktorom primárnej energie.

moderny dom s primarnou energiou v b

Moderný dom s elektrickým podlahovým vykurovaním, primárna energia v B-C

 

stary dom primarna energie v A0

Starý dom s vykurovaním na drevo s primárnou energiou v A0

 

Obrázky sme zvolili pre názornosť aký veľký vplyv má výber paliva na celkové hodnotenie domu v energetickom certifikáte.

 

Reálne vypočítaný dopad paliva na A0

 

Pre všetky nižšie uvedené príklady sme použili bungalov s plochou 120 m2, pričom sa nemenilo nič okrem paliva.

Rozdielne palivo spôsobilo, že sa nám na dom podarilo vypočítať energetický certifikát A0, ale ten istý dom vplyvom zmeny paliva skončil aj v kategórii B.

Keď porovnáme hodnotu primárnej energie je v prípade domu s elektrickým kotlom 201 kWh/m2, v prípade domu s kondenzačným kotlom je 102 kWh/m2 a pri dome s kotlom na drevo je len 13 kWh/m2.

Rozdiel medzi najnižším a najvyšším číslom je viac než 10:1.

porovnanie paliva

Správny výber paliva je preto rozhodujúci. Buď si výberom pomôžete k A0 alebo si dosiahnutie energetickej triedy A0 skomplikujete.

 

2. Čo je potrebné upraviť na výstavbe aby dosiahla A0 štandard

Tepelnotechická norma STN 730540 požaduje od projektantov navrhovať jednotlivé konštrukcie objektu tak, aby spĺňali určený tepelný odpor respektíve súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou.

Z toho priamo vyplýva, že ak je to v projekte, malo by sa to objaviť aj vo výstavbe.

 

Prax nedodržuje návrhy projektantov

 

Prax hovorí, že projekčný návrh sa často nedodrží, ale našťastie nenastávajú zásadné zmeny na obvodovom plášti objektu, skôr v navrhovaných technológiách.

Dobrá správa je, že súčasná výstavba bez problémov požadované hodnoty tepelných odporov konštrukcií spĺňa.

Pri príležitosti sprísnenia energetickej triedy z A1 do A0 nenastala zmena požiadaviek na tepelné odpory konštrukcií.

Jediné sprísnenie nastalo pri oknách. Doteraz pohodlne vyhoveli takmer všetky izolačné 3-sklá, po novom už treba voliť kvalitnejšie verzie. Tých je však na trhu už našťastie dosť.

 

Legislatívne ambície verzus prax

 

Pôvodný návrh zmien tepelných odporov v STN 730540 bol ďaleko ambicióznejší.

Jednotlivé konštrukcie mali dosahovať väčšie tepelné odpory. Okná mali dokonca plniť také požiadavky, že ich väčšina výrobcov ešte ani nevyrába.

Ale návrh sa našťastie prejavil v norme len v kategórii odporúčania.

porovnanie tepelneho odporu

Vplyv zateplenia na energetickú triedu A0

 

Pre naše výpočty sme zvolili bungalov s nasledovnými parametrami.

bungalov energeticky certifikat A0

 • Pôdorys: 12 x 10m; konštrukčná výška: 3,2 m; objem: 384 m3; merná plocha budovy 120 m2
 • Vykurovanie: teplovodné podlahové s kondenzačným kotlom, teplá voda pripravovaná v zásobníku napojenom na kotlový okruh.

Podotýkam že spôsob vykurovania nemá na tepelné straty cez konštrukcie žiaden vplyv. Avšak na zatriedenie z hľadiska celkovej potreby energie a primárnej energie má zásadný vplyv.

V porovnaní sa menili len hrúbky zateplenia, vykurovanie a príprava teplej vody ostala zachovaná.

 

Jeden dom – štyri riešenia zateplenia

 

Náš bungalov sme namodelovali týmito štyrmi spôsobmi

porovnanie zateplenia

 • Dom so štandardným zateplením – ktoré sme si určili na základe toho čo v súčasnosti pri tvorbe energetických certifikátov najčastejšie vidíme.
 • Dom s nadštandardným zateplením – ktoré sme si určili podľa parametrov ktoré pri tvorbe energetických certifikátov vidíme zriedkavejšie
 • Dom s extrémnym zateplením – také zateplenie sme ešte nevideli a to robíme viac ako 1500 energetických certifikátov ročne.
 • Dom so štandardným zateplením plus vetranie s rekuperáciou.

 

Dopad zateplenia na tepelné straty objektu grafická ukážka

 

graficke porovnanie tepelnych strat

Rozdelenie grafu tepelných strát pri štandardnom zateplení:

Tepelné straty cez konštrukcie spolu 53%; Tepelné mosty 6%; Predpísané hygienické vetranie 41%

Rozdelenie grafu tepelných strát pri nadštandardnom zateplení:

Tepelné straty cez konštrukcie spolu 49%; Tepelné mosty 6%; Predpísané hygienické vetranie 45%

Rozdelenie grafu tepelných strát pri štandardnom zateplení:

Tepelné straty cez konštrukcie spolu 38%; Tepelné mosty 8%; Predpísané hygienické vetranie 54%

Rozdelenie grafu tepelných strát pri štandardnom zateplení plus rekuperácia:

Tepelné straty cez konštrukcie spolu 53%; Tepelné mosty 6%; Predpísané hygienické vetranie 18%; Rekuperácia nám zachránila 23% ktoré by sa inak stratili v predpísanom hygienickom vetraní

 

Limity hrúbky zateplenia sú tu

 

Z tohto pohľadu sa dá konštatovať, že súčasné zateplenie má svoj limit. Pričom ďalšie navyšovanie hrúbok zateplenia stráca svoj význam a neprináša výrazné zlepšenie.

Nemá zmysel investovať do nadštandardných zatepľovacích systémov bez využitia technológií v dome.

Nadštandardné, ani extrémne zateplenie objektu nedosahuje také výsledky, ktoré by sme potrebovali na dosiahnutie energetickej triedy A0 v energetickom certifikáte.

 

3. Najjednoduchší spôsob realizácie domu A0

 

Základ úspešného zvládnutia zmeny konceptu výstavby z A1 do A0 sú kvalitne spracované výpočty energetického hodnotenia budov a následne aj energetického certifikátu ku kolaudácii.

projektant-energeticky specialista

Pri výpočtoch príliš často nastáva situácia – povinnosti projektanta verzus vedomosti projektanta.

Nie tak dávno výpočtová práca projektantov pozostávala výhradne zo spracovania tepelných strát objektu. Projektanti túto časť zvyčajne zvládnu dobre.

 

Projektant je kvôli vyhláške v zlej situácii

 

Avšak zmenou vyhlášky nastal stav, že projektant musí výpočet rozšíriť o technológie v budove – vykurovanie, príprava teplej vody, vzduchotechnika a osvetlenie.

S touto časťou si už väčšina projektantov nevie poradiť.

Čo je úplne prirodzené, keďže teplotechnické hľadisko budovy nemá nič spoločné z technologickým vybavením budovy.

Projektantom pri výpočtoch do energetickej triedy A1 stačili rôzne odsledované koeficienty.

Pri kategórii A0 vzhľadom na jej prísne parametre koeficienty znamenajú neistotu a tá spôsobuje predraženie výstavby.

Projektant v podstate netuší, či objekt ktorý napočítal na A0 v projektovej fáze pomocou koeficientov ktoré si sám určil, bude mať energetický certifikát A0 ktorý vystaví špecialista na certifikáty ku kolaudácii. A to je zásadný problém.

 

Kde nie sú presné výpočty nastáva plytvanie

 

Projektant sa musí poistiť. To znemená, že použije ďaleko viac doplnkovej technológie na vylepšenie energetickej hospodárnosti, ako by potreboval ak by vedel spraviť detailný výpočet a nie sa spoliehať na koeficienty.

Navyše tieto bežne používané koeficienty, nie sú nikde oficiálne uvedené a všetci projektanti ich v podstate používajú podľa vlastného uváženia, ktoré je často nesprávne.    

 

Energetický špecialista pozná viac detailov

 

Naproti tomu energetický špecialista, teda odborník ktorý počíta energetické certifikáty ovláda postup výpočtu energetickej hospodárnosti detailne.

Za predpokladu, že energetické certifikáty spracováva z hľadiska viacerých profesií a nie len jednu jedinú profesiu. V energetickom certifikáte sú totiž štyri časti.

Už toto jednoduché porovnanie rozsahu porovnanie projektant verzus energetický špecialista ukazuje jasne aké je to absurdne nastavené.

Projektant má zvládnuť pri projektovaní celý výpočet sám, ale na ten istý výpočet akurát do energetického certifikátu sú potrebný štyria energetický špecialisti.

 

Ako vidíte tento nepomer jasne hovorí, že projektant aj pri najväčšej snahe proste nemá šancu.

 

Nezmyselnosť legislatívy

 

Ďalší veľký problém je v tom, že projektant ktorý v zmysle legislatívy má projektové hodnotenie počítať to jednoducho nevie, ale energetický špecialista ktorý tieto výpočty ovláda ich v projektovej fáze počítať nemôže, lebo mu to priamo zakazuje legislatíva.

Našťastie existujú aj odborníci ako napríklad autor tohto článku ktorý sú autorizovaní inžinieri a súčasne aj osoby oprávnené na spracovanie viacerých časti energetického certifikátu.

Takýchto širokospektrálnych odborníkov je síce minimum, ale ak čítate tento článok, máte hneď kontakt na jedného z nich. 

Z kvalitných výpočtov vznikajú zaujímavé porovnania z ktorých je zrejmé, že výstavba domu do A0 môže byť naozaj jednoduchá finančne priaznivá.

 

Názorné porovnanie riešení domu A0

porovnanie rieseni domu a0

Porovnanie je zhotovené na bungalov s plochou 120 m2, objemom 384 m3.

V každej variante ostala zachovaná štandardná skladba konštrukcií. Vo výpočte sme menili systém vykurovania, prípravy teplej vody a technické vybavenie domu.

V tabuľke môžete vidieť 10 možností ako sa dá dosiahnuť energetická trieda A0. Stĺpec úplne vpravo je hodnota primárnej energie.

POZOR ZMENY SÚČASNEJ VÝSTAVBY NA DOSIAHNUTIE KATEGÓRIE A0: Od 1.2.2022 je možné  objekt zatriediť do energetickej triedy A0, len keď využíva obnoviteľný zdroj energie v zmysle zákona 309/2009 Z.z., čl. 1, § 2.

Trieda primárnej enrgie A0 má limit do 54 kWh/m2*rok.

 

Koľko stojí dom A0

 

Pre jednoduché vyčíslenie sme určili základnú cenu bežného bungalovu na 60 tisíc a 100 tisíc Eur, bez základovej dosky.

Dom je modelovaný s bežným zateplením, bežného štandardu. Náklady navyše za doplnky ktoré pomôžu aby sa z klasického domu stal dom v energetickej triede A0 sú vyčíslené v tejto tabuľke.

financne porovnanie domov a0V tabuľke znázornené naviac náklady na dosiahnutie energetickej triedy domu A0 v porovnaní so štandardom A1. V stĺpcoch napravo je vypočítaný percentuálny nárast ceny. Nárast našťastie nie je dramatický.

Toto porovnanie je veľmi zaujímavé. Možností ako dosiahnuť energetickú triedu A0 je veľa. Niektoré opatrenia sú zmysluplnejšie ako druhé.

Cesta neustáleho zvyšovania hrúbok tepelnej izolácie nie je najideálnejšia. Dokonca sa zdá, že narazila na svoje momentálne limity.

Väčšia hrúbka tepelnej izolácie na energetickú triedu A0 nepomáha tak ako by sme potrebovali.

 

Účinnejšia cesta je riešiť dom v A0 pomocou technológie

 

V našej tabuľke, ktorá je uvedená vyššie je vyčíslený nárast ceny výstavby v dôsledku nami navrhnutých opatrení. Zaujímavý je údaj o percentuálnom náraste ceny v prípade domu so základnou cenou 60 tisíc a 100 tisíc eur.

Nárast ceny výstavby je od 1% až po viac ako 13%. Je to však len optický nárast, lebo závisí od základnej ceny za ktorú staviteľ staval domy v energetickej triede A1. 

Ty čo stavali najlacnejšie, pocítia nárast najviac. Tí čo stavali zo zreteľom na kvalitnejšie prevedenie, nárast cien moc nepocítia. 

 

Tri najzaujímavejšie riešenia pre A0

 

V rámci tabuľky sme vybrali tri najzaujímavejšie možnosti ktoré nám naše porovnanie ponúka.

tri najzaujimavejsie rieseniaVýchodisková cena porovnania nie je úplne zhodná, lebo napr. náklady na elektrické podlahové vykurovanie sú nižšie ako teplovodné vykurovanie s tepelným čerpadlom.

Išlo nám hlavne o určenie nárastu ceny jednotlivých riešení po doplnení o návrhy ktoré štandardný dom v A1 dostanú do energetickej triedy A0.

 

Optický nárast ceny je klamlivý

 

Z troch vybraných variant vychádza napriek opticky najväčšiemu nárastu ceny o 3,8 % ako víťaz verzia domu s elektrickou podlahovkou, malým tepelným čerpadlom na ohrev vody, krb a rekuperácia Meltem.

Toto riešenie si vyžaduje kombináciu viacerých prvkov ale je zrealizovateľné. Aj dnes sa domy na "elektrinu" bežne kombinujú s krbom aby vôbec splnili triedu A1.

Na druhej strane verzia s tepelným čerpadlom má nárast ceny o 1%. Ale ako už bolo spomenuté cena realizácie verzie domu s tepelným čerpadlom má vyššiu obstarávaciu cenu.

Ktoré riešenie je lepšie, kvalitnejšie a podobne sme neposudzovali. Toto nechám na každého uvážení a preferenciách.

 

Unikátna rekuperácia Meltem

 

Rekuperácia Meltem, určite sa pýtate prečo ju spomínam pri každom riešení ako získať energetický certifikát A0.

Je to preto, že Meltem svojim unikátnym konceptom spája výhody centrálnych a lokálnych rekuperačných jednotiek.

Hneď vysvetlím v čom je táto rekuperačná jednotka unikátna a akým spôsobom Vám pomôže pri tvorbe domu A0.

Za predpokladu bežnej výstavby je rekuperácia najjednoduchšie riešenie pre dom A0. Ako ste si istotne všimli v našej tabuľke, všetky zmysluplné riešenia potrebujú k úspechu práve rekuperáciu.

V tabuľke to síce nie je vidieť, ale zo všetkých doplnkov práve rekuperácia prináša v súčasnosti najväčší osoh.

 

Základné delenie rekuperácie

 

delenie rekuperacie

Rekuperácia sa principiálne rozdeľuje na centrálnu a lokálnu (decentrálnu) rekuperáciu.

Centrálna rekuperácia pozostáva z rekuperačnej jednotky a rozvodov vzduchu.

V klasickom dome je často 100 metrov potrubia a viac. Toto riešenie umožňuje komplexné vyvetranie objektu ale znamená zložitosť realizácie, stavebné úpravy a prispôsobovanie výstavby objektu.

Častý problém je, že domy nemajú dostatočne veľkú technickú miestnosť, často nemajú žiadnu technickú miestnosť.

Potom nie je centrálnu rekuperačnú jednotku kam umiestniť. Ďalší bežný problém je, že neexistuje priestor na umiestnenie rozvodov vzduchu. Ideálne miesto je totiž v strope pod sadrokartónovým podhľadom.

Avšak často je tento priestor menší ako 10 cm, teda sa tam rozvody vzduchu nezmestia.

 

Druhé bežne používané riešenie je lokálna rekuperácia.

Hlavná výhoda lokálnych rekuperačných jednotiek je veľmi jednoduchá montáž a často aj nízka cena. Nízka cena je hlavný motivačný faktor kúpy týchto jednotiek developermi.

Či by si ich kúpili aj finálny majitelia domov je však otázne. Najlacnejšie typy týchto jednotiek sú v podstate len upravený ventilátor.

Ich nevýhod je mnoho. Od prevádzkového hluku, cez prefukovanie a vedenie hluku zvonku, až po fúkanie chladného vzduchu do miestnosti. Je to celá rada nevýhod ktoré spôsobujú nespokojnosť používateľa.

 

Ani lokálna ani centrálna rekuperácia

 

Medzi tými dvoma riešeniami sa nachádza rekuperácia Meltem. Táto rekuperácia unikátnym riešením spája výhody centrálnych a lokálnych rekuperačných jednotiek.

Rekuperácia Meltem sa montuje na stenu, alebo do steny rovnako ako lokálna rekuperácia. Nepotrebuje technickú miestnosť. Pre svoju 100% funkčnosť nepotrebuje žiadne rozvody vzduchu.

Na ten istý Meltem však môžete pripojiť plnohodnotné rozvody vzduchu a perfektne a perfektne odvetrať celý dom, rovnako ako centrálnou rekuperačnou jednotkou.

Ostatné parametre rekuperačnej jednotky Meltem plne vychádzajú z centrálnych rekuperačiek.

 

Jednoduchosť rekuperácie je dôležitá

 

Pre jednoduchosť a praktickosť riešenia domu A0 odporúčam do domov osádzať rekuperačné jednotky, ktoré vyžadujú minimum stavebných zásahov a úprav v koncepte výstavby. Je to dôležité aby sme zachovali realizáciu

Ak chceme splniť jednoduchosť ostali nám len rekuperácie Meltem a lokálne rekuperačné jednotky.

Tu je porovnanie ich hlavných parametrov.

delenie rekuperacie

Meltem - Mini centrálna rekuperácia

 

Hlavná výhoda rekuperácie Meltem je, že konštrukčne vychádza z centrálnych rekuperačných jednotiek. Využíva doskový výmenník, preto má konštantne vysoký spätný zisk tepla až do úrovne 94%.

Nepotrebujete ju pre správnu funkčnosť prepájať s ďalšou rekuperačnou jednotkou. Maximálny prietok vzduchu je do 100 m3/h čo sa prietokom vzduchu približuje k centrálnym rekuperáciám.

A ako bonus je informácia, že sú certifikované aj na použitie v pasívnych domoch, čo je z energetického hľadiska v podstate najvyšší štandard domu.

Z týchto parametrov je zrejmé, že podmienky pre dom A0 sa vďaka Meltemu splnia jednoducho.

 

Lokálna rekuperácia má svoje nevýhody

 

Naproti tomu pri iných typoch lokálnych rekuperačných jednotiek sa čato bavíme skôr o vylepšenom ventiátore. Nebudem klamať keď poviem, že ich popularita medzi developermi je hlavne z dôvodu ich nízkej ceny.

Tie kvalitné lokálne rekuperačné jednotky sa na Slovensku skoro vôbec nepredávajú, lebo sú drahé, ale fungujú výrazne lepšie.

Bežné lokálne jednotky potrebujú pre správnu funkčnosť byť vždy zapojené do páru. Navyše musia byť synchronizované, jedna ťahá, druhá fúka. Toto spájanie miôže byť zo stavebného hľadiska značná komplikácia.

Aby spätný zisk tepla vôbec pri jednotke s jedným ventilátorom vôbec nastal, je ich prevádzka riešená formou cyklov. Tieto zvyčajne 60 – 70 sekundové cykly znamenajú, že jednotka najskôr privádza vzduch do priestoru, potom sa otočí smer ventilátora a nastane odvádzanie vzduchu z miestnosti.

Práve táto zmena otáčok pôsobí veľmi rušivo.

Ďalší nepríjemný detail je, že tieto jednotky majú premenlivú účinnosť. Vzduch ktorý privádzajú je v rozsahu príjemnej teploty až po chladný vzduch v zimnom období.

Toto sa opakuje každých 60-70 sekúnd podľa dĺžky cyklu.

Na odstránenie tejto veľkej nevýhody sú niektoré typy jednotiek doplnené o elektrický dohrev vzduchu, čo nie je vhodné pre koncept domu A0, kde práve spotreba elektriny robí najväčšie problémy pri dosahovaní energetickej triedy A0.

Posledný detail je, že ich na dosiahnutie dobrého výsledku, keď chceme dostať dom do A0 potrebujeme veľa. Často 4-6 kusov. Je to z toho dôvodu, že majú malý prietok vzduchu.

Ak by sme išli do detailov tak ešte vplyvom synchronizácie jednotiek aj z toho malého množstva vzduchu stratíme polovicu, keďže jedna musí vzduch nasávať do priestoru a druhá ho musí v tom istom momente vyfukovať von z priestoru.

 

4. Zhrnutie článku o energetickej triede A0

 

Záverečné zhrnutie riešenia ako najjednoduchšie zrealizovať dom v energetickej triede A0 a aké sú ideálne podmienky pre dom A0.

 

1. Kvalitný a detailne spracovaný prepočet energetickej hospodárnosti budovy.

Je priam škodlivé spoľahnúť sa na všeobecne odsledované koeficienty (oficiálne určené neexistujú), ktoré projektanti v rámci zjednodušenia výpočtu bežne používajú.

Posúdenie je potrebné dať spočítať energetickému špecialistovi, ktorý má viac skúseností s touto problematikou ako projektant konštrukcií.

Projektant jednoducho nemá priestor a zvyčajne ani vedomosti sa výpočtu energetickej hospodárnosti venovať tak detailne ako osoba ktorá má skúsenosti s výpočtom energetických certifikátov.

 

2. Voľba paliva je veľmi dôležitá.

Ak je možnosť výberu, je vhodné voliť na vykurovanie a prípravu teplej vody palivo s nižšími faktormi primárnej energie. Prípadne voliť kombináciu palív a zdrojov tepla čím si pomôžeme pri dosahovaní energetickej triedy A0.

Požadovaný výsledok potom dosiahneme cenovo optimálnejšie ako len za pomoci navyšovania technológii v dome. Preto sa bežne používa kombinácia elektrické podlahové vykurovanie a krb/pec ako druhý zdroj tepla.

 

3. Tretí veľmi účinný doplnok je rekuperácia.

V zahraničí používaná niekoľko desaťročí, u nás je prezentovaná ako kvázi novinka ktorá má jediný cieľ, vytiahnuť z ľudí peniaze. Avšak v zahraničí už dávno pochopili, že rekuperácia je hygienický štandard.

Bez kvalitného vetrania s rekuperáciou ľudia v moderných domoch nemôžu dobre a zdravo existovať.

Rekuperácia nie je veľa ľudom po vôli, avšak podľa prepočtov čo sme v tomto veľkom porovnaní zrealizovali je to najjednoduchšia a najefektívnejšia možnosť ktorá výrazne pomáha pri realizácii domu v energetickej triede A0.

Ak sa množstva dostupných riešení rozhodnete pre rekuperáciu Meltem získate jednoducho realizovateľné riešenie, ktoré navyše perfektne funguje.

Pri korektnom cenovom porovnaní je to dokonca jedno z najvýhodnejších riešení rekuperácie ktoré je k dispozícii

 

V jednoduchosti povedané, ak dodržíte tieto tri vyššie uvedené podmienky pre dom A0 je dosiahnutie energetickej triedy A0 realizovateľné jednoducho a výhodne.

A nezabudnite, keď zas raz uvidíte v inzeráte na kúpu domu, že sa jedná o nízkoenergetické domy A0, už viete že to nemusia byť zákonite tie najúspornejšie domy na trhu.

Po prečítaní tohto článku je všetkým jasné, že energetická trieda A0 reprezentuje skôr dopad domu na životné prostredie a len čiastočne jeho energetická náročnosť.

 

5. Video s obsahom článku - energetická trieda A0 - jednoducho a výhodne

 

 

V prípade otázok si neváhajte pozrieť našu nápovedu, videá s návodmi a články, kde sa snažíme zodpovedať Vaše najčastejšie otázky.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články