Čo je centrálna rekuperácia?

Centrálna rekuperácia je systém, ktorý sa používa na efektívne vetranie v celých budovách bez straty tepelného komfortu, ako je bežné pri vetraní oknom v zime. Tento systém sa často používa na zlepšenie energetickej efektívnosti budov a na zachovanie optimálnej vnútornej klímy.

Centrálna rekuperačná jednotka umožňuje vetrať celý dom. Rekuperačná jednotka v tomto prípade je v technickej miestnosti, kde nepôsobí rušivo.

Centrálna rekuperácia je široko používaná vo výstavbe a obnovovaní budov, pretože pomáha znížiť náklady na energiu a zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia.

Taktiež umožňuje kontrolovať vlhkosť a odstraňovať nečistoty a alergény z vnútorného vzduchu.