Domovská stránka » Energetický certifikát » Kedy je potrebný energetický certifikát

Kedy je potrebný energetický certifikát

Tlačiť

V zmysle zákona 555/2005 Z.z. je energetický certifikát potrebné mať:

Ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak.

Do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

Tabuľka obsahu