Aká je intenzita slnečného žiarenia na Slovensku?

Najvyššia intenzita slnečného žiarenia na Slovensku je juhovýchodná polovica Podunajskej nížiny s 2 000-2 200 hodinami slnečného žiarenia za rok. Maximálne astronomicky možné trvanie slnečného žiarenia pre túto oblasť je 4 447 hodín za rok. Dlhé trvanie slnečného žiarenia je typické aj pre vrcholové polohy vysokých horských masívov, napríklad vrcholy východnej časti Vysokých Tatier majú v priemere za rok až 1800 hodín slnečného žiarenia.

Súvisí to jednak s voľným obzorom a jednak s malou oblačnosťou v týchto nadmorských výškach v zime. V horských dolinách a kotlinách na severe a na krajnom severozápade Slovenska všeobecne klesá doba trvania slnečného žiarenia v dôsledku zatienenia a väčšej oblačnosti až na 1 400 - 1 500 hodín za rok. Takou oblasťou je Trstená-Ústie nad Priehradou. Na Slovensku sú slnečné dni v zime v priemere kratšie ako v lete. V zimných mesiacoch sa denného svetla dostáva menej, čo vedie k nižšej denných produkcií fotovoltických panelov. Napriek tomu sú moderné fotovoltické systémy navrhnuté tak, aby fungovali aj za oblačného počasia a produkcia energie nie je úplne zastavená, len klesá.

Oblačnosť je na Slovensku veľmi premenlivá, určuje ráz počasia a je veľmi citlivá na zemský členitý reliéf. Najmenšia oblačnosť pripadá v nižších polohách na koniec leta a začiatok jesene, najväčšia naopak na november a december. Vo vysokých horských polohách pripadá najmenšia oblačnosť na zimné obdobie, naopak najväčšia je zaznamenávaná v lete, predovšetkým v júni.

Zdroj: www.shmu.sk